KARRIERE

Nå er antallet arbeidsledige ingeniører tilbake på samme nivå som for tre år siden

Nedgangen fortsetter.

Arbeidsledigeheten blant ingeniør- og ikt-fag ligger nå på samme nivå som for tre år siden. 3500 færre er ledige nå, enn det var på topp i januar 2017.
Arbeidsledigeheten blant ingeniør- og ikt-fag ligger nå på samme nivå som for tre år siden. 3500 færre er ledige nå, enn det var på topp i januar 2017. Foto: Ina Steen Andersen

Mars 2015 var det registrert 5116 arbeidsledige ingeniører i Navs statistikk. Mars 2018 – tre år senere – er vi tilbake på så godt som samme nivå, med 5147 ledige innen ingeniør- og ikt-fag.

Det er nesten 2500 færre enn for ett år siden, og nesten 3500 færre enn toppnivået, som ble nådd i januar 2017. 

33 prosent nedgang på ett år

Nedgangen det siste året var igjen størst for ingeniør- og ikt-fag med 33 prosent.

Yrkesgruppen er også blant dem med størst nedgang i ledigheten den siste måneden. 

Det er spesielt blant ingeniører og sivilingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi at ledigheten har gått ned det siste året.

Arbeidsledigheten blant ingeniører ligger nå på to prosent, godt under snittet for alle sysselsatte, 2, 5 prosent, og godt under andelen som var uten jobb i mars for ett år siden, på 2,9 prosent.  

Vil falle saktere fremover

Ledigheten holder seg stabil for snittet av alle yrkesgrupper. Faktisk gikk ledigheten noe opp, med 300 personer i mars, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. 

– Vi må tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne like lav registrert arbeidsledighet, målt som andel av arbeidsstyrken. Vi ser nå tegn til at ledighetsnivået er i ferd med å stabilisere seg, og vi venter at antall helt ledige vil falle saktere framover enn det vi har sett det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding fra Nav. 

Antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I mars var det i gjennomsnitt 790 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav hver virkedag.