ARKIVNYHETER

– Miljøgifter er mer personlig pleie enn industri og landbruk

OVERSIKT: Niva-forsker Katrine Borgå prøver å kartlegge nye miljøgifter.
OVERSIKT: Niva-forsker Katrine Borgå prøver å kartlegge nye miljøgifter. Bilde: Fredrik Drevon

Nye miljøgifter

  • Persistente organiske miljøgifter. (F.eks. PBDE, brukes i bl.a. flammehemmere, møbelskum, plastikk) og andre organiske miljøgifter som fluorerte forbindelser, PFC.
  • Farmasi og personlige pleieprodukter (F.eks. antidepressiva, blodtrykksregulerende, Ibuprofen, bakteriehemmende og solkrem)
  • Veterinærmedisin (f.eks. antimikrobielle produkter og antibiotika)
  • Hormonforstyrrende stoffer (bl.a. syntetiske østrogener)
  • Nanomateriale (bl.a. karbon nanorør titandioksid)
  • Nedbrytningsprodukter. Kilder. US-EPA og Niva.

Se også: forbrukerportalen.no/Artikler/2011/forskning_rapporter_om_hormonforstyrrende_stoffer

– Hvilke utfordringer står vi overfor ved stadig innføring av nye miljøgifter, spør seniorforsker Katrine Borgå ved Niva, Norsk Institutt for Vannforskning.

Hun var en av foredragsholderne på Miljøgiftkonferansen 2012, arrangert av Klif og Forskningsrådet.

– Ikke regulert

De nye miljøgiftene er Ifølge Borgå en sekkebetegnelse på en rekke kjemikalier og andre substanser som ikke er regulert, men som er funnet i miljøet og som har potensial for negative effekter ved miljømessig relevante konsentrasjoner.

Hun sier at selv om man får stadig nye kjemikalier som har stor nytteverdi på ulike bruksområder, blir noen kjemikalier regnet som miljøgifter i det øyeblikket de havner i mennesker eller i miljøet.

– Den stadig voksende kunnskapen om miljøgifter er blant annet et resultat av at bedre analyser gjør det mulig å fange opp nye stoffer, og det faktum at man begynner å se etter stoffene i miljøet.

Les også: Miljøgift gir færre guttebarn

Ny epoke

Borgå sier at Forbrukerrådets iPhone-app Hormonsjekk er en god illustrasjon på hvordan vi tidligere hadde miljøgifter som var primært knyttet til jordbruk og industri, mens vi i dag som forbrukere er omgitt av kjemikalier i mange produkter.

– Disse produktene har vi mulighet til å velge bort dersom det finnes alternativer, sier Borgå.

Advarer

Med Hormonsjekk kan man skanne strekkoder på tusenvis av produkter.

Appen reagerer på kjemikalier som ifølge Forbrukerrådet kan føre til "tidlig pubertet hos unge jenter, misdannete kjønnsorganer på guttebabyer, dårlig sædkvalitet hos menn og økt risiko for testikkelkreft."

– Appen peker på et aktuelt problem, men vi har sett lignende engasjement før. En del av aksjonen mot miljøproblemene i Mjøsa for noen tiår siden besto av en husmoraksjon for å redusere bruken av fosfatholdige vaskemidler, som trolig bidro til bedre vannkvalitet i Mjøsa, sier Borgå.

Les også: Slår ny giftalarm

Fluffdusør: 500.000 kroner

På etterskudd ADVARER: Appen Hormonsjekk advarer mot produkter som er i lovlig salg. Håkon Jacobsen

På etterskudd

Imidlertid minner Borgå om at samfunnet stadig ligger på etterskudd i kampen mot nye miljøgifter.

Noe av problemet er at metodene man bruker for å analysere kjente miljøgifter ikke nødvendigvis fungere på nye miljøgifter.

– Det går 20–30 år fra et stoff er ute i miljøet til en effektiv regulering er i gang. Vi er flinke på å analysere PCB, men vi har utfordringer på prøvetaking og analyser av stoffer som kan finnes i f.eks. sjampoer og hudkremer, sier Borgå.

Hormonforstyrrende, hevder EU – harmløse, hevder Nivea

Blant produktene Hormonsjekk-appen reagerer på er Nivea for Men – Moisturising Shaving Foam, som lages av Biersdorf, og inneholder metylparaben og propylparaben.

Begge disse konserveringsmidlene er ifølge Forbrukerrådet dokumentert hormonforstyrrende i dyreforsøk, og står på EUs liste over hormonforstyrrende stoffer. Studien heter SCCS/1241/10.

– Sikkerhet først

Klaus Schmaeing er markedsdirektør for Biersdorf i Norge, og hevder at metylparaben og propylparaben ikke er skadelige stoffer.

– Forbrukersikkerhet er vår førsteprioritet. EU-komiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) har testet disse stoffene en rekke ganger og funnet ut at de er harmløse. Parabener brukes ofte i kjemikalier som konserveringsmiddel pga. de er allsidige og effektive, og bare i liten grad allergene, sier Schmaeing.

Forbrukerrådets Gunstein Instefjord sier at selv om parabener ikke er forbudt av EU, betyr det ikke at de bør brukes i pleieprodukter.

– Hovedbudskapet fra Miljøgiftkonferansen var at man må se på cocktaileffekten, dvs. hvordan ulike stoffer virker sammen. Dessuten burde bevisbyrden ligge på produsentene, og ikke på forbrukerne.

Les også: – Plastposer bedre enn papirposer

Tungmetall rett på fyllinga

Avgasser farligere enn sopp

Tør ikke markedsføre nano

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.