MARITIM

Menon: – Å holde lav fart er den viktigste kilden til utslippsskutt fra skip

Erik W. Jakoseb i Menon mener IMO-målene er fullt mulig å nå, og trekker fram tre megatrender som vil prege oss.

Skal skipsfarten bidra til lavere CO2-utslipp, er sakte fart - slow steaming - den raske, kortsiktige metoden som kan brukes.
Skal skipsfarten bidra til lavere CO2-utslipp, er sakte fart - slow steaming - den raske, kortsiktige metoden som kan brukes. Bilde: Tore Stensvold

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.