SAMFERDSEL

Måtte rydde opp i overtidssurr etter varsel om juks på Follobane-prosjektet

Jernbaneverket har strammet inn på entreprenøren Acciona Ghellas overtidspraksis på Follobaneprosjektet på Åsland slik at flere av arbeiderne får overtidskompensasjon enn i fjor.
Jernbaneverket har strammet inn på entreprenøren Acciona Ghellas overtidspraksis på Follobaneprosjektet på Åsland slik at flere av arbeiderne får overtidskompensasjon enn i fjor. Bilde: Acciona Ghella JV
Øyvind LieØyvind LieJournalist
14. apr. 2016 - 06:02

Arbeidstilsynet varslet i desember Jernbaneverket om at de hadde fått tips om flere ulovlige forhold på Åsland sør i Oslo, hvor entreprenøren Acciona Ghella bygger Follobanetunnelen for Jernbaneverket.

Tipset gikk ut på at arbeidstakerne siden juli/august hadde hundrevis av overtidstimer som ikke ble registrert.

Arbeidsgivere skal ifølge tipset ha hevdet at arbeidsmiljølovens § 10-12 andre ledd om «særlig uavhengige stillinger» gjaldt for en stor del av arbeidsstokken, slik at overtidsregistrering ikke var nødvendig.

Mistanke om fyllekjøring

Arbeidstilsynet har også fått opplyst at det er mistanke om at arbeidstakere har kjørt maskiner og kjøretøy inne på anleggsområdet i alkoholpåvirket tilstand. Videre skal det være mistanke om bruk av alkohol i boligbrakkene på anleggsområdet.

Ifølge tipseren skal arbeidsforholdene på brakkeriggen også ha vært dårlige, med for mange arbeidere på for liten plass. Renholdet skal også ha vært slett.

Tilgang på drikkevann og ferskvann skal kun ha vært tilgjengelig på 20 liters dunk, siden rørene ifølge tipseren ikke var spylt og det derfor ikke var mulig å bruke springvann.

For vid definisjon

Jernbaneverket svarte i desember på en rekke spørsmål om saken fra Arbeidstilsynet.

Jernbaneverkets kommunikasjonssjef for Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland, understreker overfor Teknisk Ukeblad at de har stilt krav i kontrakten om at entreprenøren skal forholde seg til norsk lov når det gjelder alle forhold knyttet til arbeidstid.

Tidligere hadde imidlertid Acciona Ghella ifølge Jernbaneverket en litt for vid definisjon av hva som regnes som  «særlig uavhengig stilling» og som dermed ikke medfører krav om overtidskompensasjon.

 «Som byggherre ser vi at ikke alle krav på disse områdene er like klare. Derfor har Jernbaneverket jevnlig oppfølging for å sikre at kravene forstås likt og følges. JBV har, overfor entreprenøren, påpekt og avklart kravet om registrering av arbeidstimer. Entreprenøren fører nå arbeidstimer for alle», skriver Kjelland til Teknisk Ukeblad.

Acciona Ghella opplyser via Jernbaneverket at alle ansatte nå fører nøyaktig timeregistrering, og at også underentreprenørene fører timeregnskap.

Fant ingen fyllekjøring

Kjelland opplyser at Jernbaneverkets undersøkelser på Åsland ikke har avdekket at det har vært kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

– Vi tar dette allikevel alvorlig, skriver Kjelland, og understreker at Jernbaneverket i kontrakten med Acciona Ghella slår fast at all bruk av alkohol og narkotika på anleggsplassen er forbudt.

Entreprenøren opplyser at de har nulltoleranse for alkohol og narkotika, også på boligbrakkene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

«Reglene praktiseres strengt, og det er ikke avdekket kjøring i alkoholpåvirket tilstand», opplyser Acciona Ghella.

Likevel har det ifølge selskapet blitt observert alkohol ved et par anledninger.

«Men dette ble raskt håndtert, og vi har ikke opplevd noen problemer i forbindelse med dette», skriver entreprenøren.

Tar henvendelsen alvorlig 

Tipset om at det skal ha vært for mange folk på brakkeriggen og at det skal ha vært dårlig tilgang på drikkevann, har verken Jernbaneverket eller Acciona Ghella funnet dekning for.

«Anleggsområdet på Åsland tilfredsstiller norske krav om areal og fasiliteter for ansatte, og er kontinuerlig blitt oppgradert med nye kontorer», ifølge Acciona Ghella.

Jernbaneverket har ifølge Kjelland tett daglig oppfølging av virksomheten på anleggsområdet på Åsland.

Selv om Arbeidstilsynet ikke har fulgt opp det skriftlige tilsynet med pålegg, understreker Kjelland at Jernbaneverket tar henvendelsen fra tilsynet alvorlig.

«Jernbaneverket vil uansett være ekstra påpasselig med disse forhold også i videre oppfølging av entreprenøren», skriver Kjelland.

Ikke fysisk tilsyn ennå

Tilsynsleder Pål H. Lund i Arbeidstilsynet kan verken bekrefte eller avkrefte at innholdet i tipsene stemmer. 

– Det har vi ikke kommet til bunns i, siden vi ikke har vært ute på stedet selv. Men slik vi oppfattet svaret fra Jernbaneverket, mener de at de har kontroll på forholdene som er beskrevet om overtid. Vi har ikke vært ute på fysisk tilsyn om disse temaene ennå, men det vil komme.

– Hva med tipset om alkohol, narkotika og fyllekjøring. Har dere kommet til bunns i det?

– Vi klarer ikke å finne ut av om fyllekjøring har funnet sted så lang tid etterpå. Vi er avhengig av å avdekke slik på tilsyn, sier Lund.

For å beskytte tipsere, vil han ikke ikke si hvor tipset kom fra, om det var internt eller eksternt.

– Men dette tipset var om en del konkrete forhold, jeg synes det var et godt tips, sier Lund.

Langsiktig arbeid

Det viktigste for Arbeidstilsynet er ikke å slå ned på enkeltforhold, men å sørge for at forholdene blir bra.

– Follobaneprosjektet er et stort prosjekt som skal være i drift i mange år fremover. For Arbeidstilsynet er det viktig å forsikre oss om at Jernbaneverket som byggherre har systemer, rutiner og aktiviteter som sikrer at de ivaretar sitt ansvar og at de følger opp entreprenører og underleverandører på en god måte, sier Lund.

Han forteller at arbeidstilsynet planlegger regelmessige tilsyn ved Follobaneprosjektet, både meldte og uanmeldte tilsyn.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.