Maritime Cleantech: Nå må vi trå til!

Maritim bransje er utålmodig. Skipsfarten må kutte utslipp. Alt fra rederier til verft og leverandører står klare med teknologi og løsninger. Næringen etterlyser en mer aktiv politikk med pisk og gulrot.

Maritime Cleantech: Nå må vi trå til!
Hege Økland i Maritime Cleantech minnet politikerne på at det er kort tid igjen til 2030. Da skal innenriksflåten ha kuttet utslipp med 50 prosent. Lite har skjedd som tilsier at målene nås. Fra venstre: Olve Grotle (H), Espen Barth Eide (Ap) og Morten Hermstad (MDG). NCE Maritime CleanTech

Arendal: – Vi er inne i en avgjørende periode. Hvis Norge skal klare målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp fra innenriks skipsfart innen 2030, må det bygges 138 nye null- og lavutslippsskip i året fram mot 2030. To av tre nybygg er basert på fossilt drivstoff, og Sjøfartsdirektoratet mottar fortsatt byggemeldinger for nye skip som skal seile i 20-30 år uten at det er lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi, sier administrerende direktør Hege Økland i Maritime Cleantech. Hun målbærer næringens utålmodighet og frustrasjon..