Maritim industri: Vil bruke milliardpakke på 40 prosjekter

Maritimt Forum ber om 20 milliarder kroner i krisemidler for å unngå en langvarig svekkelse og oppsmuldring av maritime klynger. 40 prosjekter listes opp.

Maritim industri: Vil bruke milliardpakke på 40 prosjekter
Vard Brattvaag med REV Ocean og en fiskebåt ved kai. Foto: Tore Stensvold

Sammen med Norsk Industri har Maritimt Forum nøye beskrevet 40 prosjekter og tiltak som kan være med på å bevare arbeidsplasser og sikre eksportinntekter i etterkant.