Lokker fram innovasjon

Lokker fram innovasjon
INNOVASJONSPORTAL: Prosjektleder Sigrun Daireaux er svært fornøyd med responsen på innovasjonsportalen. I de to måneden den har vært i drift, er det kommet ca. 120 forslag, 60 hver måned. Bilde: Statoil

Innovasjonsportalen – temaer:

Forslagene deles inn i følgende temaer:

 • Utvinningsteknologi
 • Reservoarkunnskap
 • Boring og brønnteknologi
 • Nye utbyggingsløsninger
 • Prosessering og raffinering
 • Miljøteknologi
 • Ny energy/fornybar energi

I tillegg er det kampanjer der Statoil ønsker innspill til konkrete temaer eller prosjekter. Fram til 1. mai ønsker Statoil hjelp til å finne metoder å oppdage petroleum under basaltlag (sub basalt exploration).

Her er portalen: http://innovate.statoil.com

Leverandørutvikling – eksempler:

 • Deep Sea Anchors: Kosteffektive ankre for dypvann (torpedoankre)
 • Seawell: Skreddersydde brønnverktøy
 • Seabed Rig: Borerigg for plassering på havbunnen i ekstreme dyp – arktiske strøk
 • Welltec: Multiservice brønnintervensjon
 • Neodrill: Casing Anchor Anode (CAN) brønnfundament
 • BAL: Bio Architecture Lab (BAL) har utviklet ny teknikk for lavkost, skalerbar og bærekraftig sukker som er base for b.la. ethanol, biobutanol og spesialkjemikalier.
 • Ocean Saver: Ballastvannsrensing for skip
 • NACRE: Støyreduksjon i kommunikasjonssett

I januar åpnet Statoil en nettportal for å motta gode ideer innen sju teknologiområder.

Mange forslag

Etter to måneders drift var det registrert 120 forslag, 60 i måneden.

– Vi håper det skal fortsette slik, sier prosjektleder Sigrun Daireaux til Teknisk Ukeblad.

Hun lover at alle gode ideer og forslag blir seriøst vurdert.

– Vi har en egen organisasjon med fageksperter, patentrådgivere og forretningsutviklere som vurderer forslagene, sier Daireaux.AmbisjonerDirektør for FoU og forretningsutvikling, Karl Johnny Hersvik, har høye ambisjoner.

– Vi skal forbedre innovasjonskulturen i Statoil. Vi skal bli flinkere til raskt å snu oss rundt med ny teknologi. Det gir oss større fleksibilitet, sier Hersvik.

Han har satt i gang en rekke tiltak, der Innovasjonsportalen er opprettet, et eget Innovasjonsforum er etablert internt og i tillegg jobbes det med skolering i innovasjonsledelse. Enkelte premieringsløsninger ligger det også til rette for.Løftes opp og fram

Forslag som kommer inn via portalen, premieres ikke direkte.

– Vi plukker ut de som vi mener har størst potensial. De kan enten støttes økonomisk ved at vi går inn med venture-kapital, eller indirekte ved at vi hjelper bedriftene videre i prosessen med å komme fram til et nytt produkt.

Sigrun Daireaux sier at innovasjonsportalen er en videreutvikling av Leverandørutviklingsprogrammet (LOOP) som Statoil har kjørt i rundt 20 år. – Det var for å få flere kvalifiserte leverandører til oljeindustrien. I dag har vi mange, men vi trenger mer fokus på teknologi, sier hun.

De som vil legge inn en idé, må velge hvilke av sju kategorier innovasjonen høre inn under. – Det er for å unngå å få inn ideer som ikke har noe med Statoils aktiviteter å gjøre. Vi har også kampanjer for å lokke fram flere løsninger på utvalgte teknologiområder, sier Daireaux.FOU-SJEF: Karl Johnny Hersvik anslår at Staoil i år vil bruke 2.,4 milliarder kroner til innovasjon og forskning.
Konkurransedyktighet FOU-SJEF: Karl Johnny Hersvik anslår at Statoil i år vil bruke 2,4 milliarder kroner til innovasjon og forskning. Ole Jørgen Bratland/Statoil

Konkurransedyktighet

Fram til 1. mai er det å kartlegge olje- og gassforekomster under basaltformasjoner som promoteres.

– Dette er et område som kan skape betydelige verdier dersom vi finner de rette teknologiene til å løse denne utfordringen, sier Elin A. Isaksen, informasjonssjef for teknologi.

FoU-direktør Hersvik sier at Statoil er nødt til å bli flinkere på innovasjon og være flinke til å implementere ny teknologi for å være globalt konkurransedyktig.

Les også: – Gi fem milliarder til teknologi

Fossil energi tar flest liv

Statoil utvikler egen CO2-teknologi

Storveis teknologisamarbeid

Les mer om: