Nå skal samarbeidet skje på en mer strukturert måte. Her fra Hywind. (Bilde: Statoil)

Storveis teknologisamarbeid

De to selskapene samarbeider allerede innen en rekke områder, men har nå laget en paraplyavtale for å få en strukturert ramme rundt samarbeidet.

Bedre for samarbeid

Avtalen går spesielt på forskning og utvikling og enklere oppstart av nye samarbeidsprosjekter.

– Dette er en strategisk viktig avtale for Statoil, sier Halfdan Knudsen, direktør for prosess og raffineringsteknologi i Statoil.

Avtalen inngår som en del av Statoils strategi om å arbeide tett med leverandører når det gjelder teknologiutvikling.

Vindkraft og undervannsteknologi

Samarbeidet vil i første omgang gjelde områdene vindkraft, undervannsteknologi, elektrisk teknologi og energieffektivisering.

– Dette er viktige områder for Statoil, og områder der vi ser at vi må samarbeide med leverandørene for å få utviklet teknologi vi trenger, sier Knudsen.

Siemens er leverandør for Statoil innen blant annet automasjonsteknologi og vindturbiner. Siemens har blant annet levert turbinen til Statoils prestisjeprosjekt, Hywind.

TU arrangerer «TU Oil Summit 2016» den 24. november 2016.