SAMFERDSEL

Likestiller tunnelarbeid med røyking: Gir  samme skade på DNA i kroppen

Nå vil forskerne bruke DNA for å se på fremtidig sykdomsrisiko for dem som utsettes for dieseleksos.

Det er like skadelig for DNAet i kroppen å jobbe med ferdigstilling av tunneler som å røyke. Nå vil forskerne bruke DNA for å forutsi risikoen for tunnelarbeidere.
Det er like skadelig for DNAet i kroppen å jobbe med ferdigstilling av tunneler som å røyke. Nå vil forskerne bruke DNA for å forutsi risikoen for tunnelarbeidere. Illustrasjonsfoto: Mari Gisvold

At konvensjonell tunneldriving med boring og sprenging har en negativ helseeffekt på tunnelarbeidere har man vært klar over lenge. Men hvor negativt effekten er, er ikke like godt kjent.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.