OLJE OG GASS

Lien vil ikke gjøre som Riksrevisjonen anbefaler

– Vil redusere verdiskapningen fra sokkelen, ifølge oljeministeren.

Olje- og energiminister Tord Lien mener at Riksrevisjonens anbefaling om å bruke petroleumsloven mer aktivt kan redusere verdiskapningen fra norsk sokkel.
Olje- og energiminister Tord Lien mener at Riksrevisjonens anbefaling om å bruke petroleumsloven mer aktivt kan redusere verdiskapningen fra norsk sokkel. Bilde: Peder Qvale
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
15. apr. 2015 - 14:01

Riksrevisjonen kom i dag med sin rapport der de har tatt for seg norske myndigheters arbeid med økt utvinning av petroleum fra norsk kontinentalsokkel.

Med en aldrende sokkel, der en rekke av feltene nærmer seg tomme for utvinnbare ressurser, har det også vært ønsket at oljeselskapene skal få ut så mye som mulig av den produserbare oljen.

Men olje- og energiminister Tord Lien er ikke enig i alle anbefalingene fra Riksrevisjonen.

Fem hovedfunn

Ifølge rapporten ble det gjort fem hovedfunn. De er som følger:

  • Det er risiko for at samfunnsøkonomisk lønnsomme oljeressurser i modne områder ikke blir utvunnet i tide.
  • Oljedirektoratet har ikke tilstrekkelig gjennomslag i oppfølgingen av prosjekter der økt utvinning er tidskritisk
  • Det er behov for styrket oppfølging av samordningsmuligheter på tvers av utvinningstillatelser
  • Olje- og energidepartementet bruker i begrenset grad de virkemidlene som er tilgjengelig for å sikre økt utvinning i modne områder
  • Petoros kapasitet begrenser selskapets muligheter for å maksimere verdien av Statens direkte økonomiske engasjement

Les også: De har fått skylden for oljeprisfallet. Nå skal produksjonen ned

– Kan pålegge mer

Ett av punktene olje- og energiministeren reagerer på, er punkt nummer fire – der Riksrevisjonen mener at Olje- og energidepartementet bare i begrenset grad bruker de tilgjengelige virkemidlene petroleumsloven.

– OED kan pålegge rettighetshaverne å utarbeide rapport om feltrelaterte forhold, men departementet har ikke ansett bruk av dette virkemiddelet som nødvendig.

– Riksrevisjonen mener at dette virkemiddelet kunne blitt brukt for å gjøre systematiske og formelle vurderinger av feltenes drift og videre utvikling sammenlignet med opprinnelige planer, ifølge Riksrevisjonen.

Les også: Bekymret for sikkerheten på sokkelen: All grunn til å ta dette på alvor

– Redusert verdiskapning

Tord Lien mener på sin side at Riksrevisjonens anbefalinger vil føre til at oljeselskaper vil investere mindre på norsk sokkel.

– Økt bruk av virkemidlene i petroleumsloven vil lett bryte med dagens forvaltningsregime og medføre risiko for at hovedmodellen med en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter og rettighetshavere undergraves, svarer Lien i sitt svarbrev.

Han peker på at en slik endring i virkemiddelbruk vil kunne føre til at oljeselskapenes forhold til norske myndigheter endres og at «mulighetene for en dialogbasert oppfølging av virksomheten svekkes».

– Konsekvensene av en slik utvikling kan være at næringen får lavere tillit til myndighetene, risikoen knyttet til å investere på sokkelen blir oppfattet som større og det kan bli mindre interesse hos de kommersielle aktørene for å utvikle krevende, marginale utbyggingsprosjekter.

– En slik utvikling vil medføre redusert verdiskapning fra sokkelen, konkluderer Lien.

Les også: Lundin hadde to Korea-tilbud på Edvard Grieg. Derfor valgte de norsk

Fornøyd med OD

Til Riksrevisjonens andre punkt – om Oljedirektoratets gjennomslagskraft – svarer Tord Lien at han er fornøyd med arbeidet Oljedirektoratet gjør.

– ODs arbeid er viktig for å bidra til god ressursforvaltning og høyest mulig verdiskapning på norsk sokkel. Jeg mener OD følger opp virksomheten på en god måte og har gjennomslag for sine synspunkter i viktige saker.

– Jeg er derfor godt tilfreds med det arbeidet som utføres av Oljedirektoratet innenfor de budsjettmessige rammene som er bevilget av Stortinget, skriver Lien i sitt svarbrev til Riksrevisjonen.

Les også: Forrige gang hun var toppleder i et oljeselskap, måtte hun gå på dagen

Mer samordning

Et annet av Riksrevisjonens funn er at det er behov for å styrke samordningsmulighetene på tvers av utvinningstillatelser.

Dette har blant annet blitt gjort aktuelt ved at Zidane-lisensen og Heidrun-partnerne ikke klarte å bli enige om en løsning, noe som har gjort at Zidane har blitt utsatt på ubestemt tid.

– Samordning av felt og utbygginger er viktig for å bidra til lavere samlede kostnader (…). Undersøkelsen viser at for å få til gode samordningsløsninger, må det inngås avtaler om dette tidlig i utbyggingsfasen, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Les også: Økt utvinning på Troll tilsvarer Aasta Hansteen og Valemon til sammen

– Må veies opp mot andre oppgaver

De skriver videre at Oljedirektoratet bør ha en mer systematisk og overordnet tilnærming for å identifisere samordningsmuligheter på et tidlig tidspunkt.

– Dette kan styrke oppfølgingen av samordningsmuligheter, ifølge Riksrevisjonen.

Olje- og energiminister Tord Lien mener på sin side at OD har gode systemer for oppfølging og for å være pådriver for samordningsmulighetene.

– Økt innsats fra OD på dette området må veies opp mot andre viktige oppgaver som OD arbeider med.

Les også:

Ser på porene i stein for å få ut mer olje

Her skal det forskes på økt oljeutvinning  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.