Lengre byggetid og mindre kontrakter kuttet kostnadene på veistrekningen med 50 millioner kroner

Måtte dele kontrakten i to på grunn av innsigelser.

Riksvei 70 mellom Tingvoll og Meisingset ble delt opp i to veikontrakter og fikk mye konkurranse fra både små- og mellomstore entreprenører i bransjen. Foto: Statens Vegvesen/ Odd Helge Innerdal

2. september 2015 ble det sendt en klage til Tingvoll kommune. Klagen var rettet mot Statens Vegvesen, som på vegne av Tingvoll kommune hadde utarbeidet detaljregulering for nye Riksvei 70 mellom Meisingset og Saghøgda.