Landstrøm til fire nye havner

Enova gir penger til utbygging av landstrøm til Tromsø, Harstad, Vågan og Nordfjord.

Landstrøm til fire nye havner
Enova bidrar til landstrøm i 110 havner. Det begynenr å bli «business». Bergen Havn og strømselskapet BKK har sammen dannet selskapet Plug, som står for landstrømutbygging i flere havner, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Peter Tubaas/Zinus

De fire havnene får til sammen ca. 28 millioner kroner.