DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Landets første funksjonskontrakt for veioppmerking handler om riksveiene i Østfold 

Vegvesenet definerer standarden, og entreprenøren skal levere.

Veimerking, hvit romlestripe, juni 2020
Veimerking, hvit romlestripe, juni 2020 Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen
8. feb. 2021 - 15:55

Vegvesenet lyser nå ut Funksjonskontrakt for vegoppmerking i Østfold 2021-2024, og det er altså første gang det er snakk om en funksjonskontrakt på dette området, ifølge Vegvesenet selv.

– Vi ønsker mer vei for pengene, og funksjonskontrakten skal gi entreprenøren frihet til å velge løsninger innenfor definerte rammer og standard. Vi oppnår å bruke minst mulig av egne ressurser og gjøre minst mulig kontrollarbeid, sier Dagmar Hoyer, seksjonsleder i Vegvesenet, til Veier24.

– Vi legger også vekt på forutsigbarhet, med for eksempel kontroller en gang pr. år, sier hun.

– Men i og med at dette er en pilotkontrakt og et testprosjekt, så får vi se om tiltaket blir tatt godt imot og om det fungerer etter hensikten, sier hun.

Etaten har skjelt litt til en tilsvarende løsning fra Skåne i Sverige. Der har funksjonskontrakten fungert bra. Vegvesenet har så laget en løsning tilpasset våre egne forhold.

Tett trafikk på E18 gjennom Oslo ved innkjøringen til Festningstunnelen før videreføringen under Bjørvika/Operatunnelen ble åpnet.
Les også

Vegvesenet: Venter påskekø på disse stedene

Mulighet for bonus

– Et poeng er også at kontrakten ikke bare inneholder muligheter for trekk. Entreprenøren som legger sjela si i jobben, kan oppnå bonus, sier hun.

Riksveinettet i gamle Østfold og som inngår i kontrakten. <i>Illustrasjon:  Rambøll/Statens vegvesen</i>
Riksveinettet i gamle Østfold og som inngår i kontrakten. Illustrasjon:  Rambøll/Statens vegvesen

Funksjonskontrakten for veioppmerking er altså den første i Norge av sitt slag. og som det beskrives i konkurransedokumentene: Entreprenøren pålegges å reparere og vedlikeholde eksisterende veioppmerking på riksveinettet innen kontraktsområdet for en rund sum per år.

Kontrakten omfatter reparasjon og vedlikehold på riksveinettet i gamle Østfold fylke, og det veinettet er på cirka 286 kilometer. Regnes flerfelts motorvei som en veg i hver retning, blir total veilengde 375 kilometer. I tillegg kommer det tilhørende gang- og sykkelveinettet samt sykkelvei med fortau på totalt 26,25 kilometer.

Dessuten er det aktuelt med veioppmerking på nylagte asfaltdekker på samme veinett i kontraktens geografiske område. Nylegging på nye asfaltparseller avropes etter behov av byggherren, og utføres i henhold til en spesifisert liste med enhetspriser.

Varigheten er fire år, fra 2021 til 2024. Ved kontraktens inngåelse foreligger en statusrapport som beskriver det aktuelle riksveinettet, og viser funksjonstilstanden på den langsgående veioppmerkingen på veinettet. Angitt funksjonstilstand er basert på mobile funksjonsmålinger på all langsgående veioppmerking på hele det aktuelle vegnettet. Målingene ble utført i oktober 2020. I tillegg inneholder statusrapporten en mengdefortegnelse på all tverrgående vegoppmerking på hele riksvegnettet i kontraktsområdet, med en tilstandsbeskrivelse av denne oppmerkingen. All tverrgående vegoppmerking i kontraktsområdet ble registrert og tilstandsvurdert i oktober 2020. Statusrapporten er en del av kontrakten.

Betongpeler som ikke nådde ned til fjell var hovedproblemet under byggingen av Seutbrua.
Les også

Partene skal krangle tre måneder i rettssalen om dette veiprosjektet

Og slik ser det ut

Det er Rambøll som har gjort rapporten, og der er tilstanden til veioppmerkingen på riksveiene i Østfold oppsummert slik:

  • E6: 20 % slitasje på hvit skravur i av- og påkjøringer
  • E18: 10 % slitasje på gule sperrefelt
  • Riksvei 110: 0 % slitasje
  • Riksvei 22: 30 % slitasje på vikeprikker
  • Riksvei 19: 0 % slitasje
  • Riksvei 204: 0 % slitasje

Tilbudskonferansen for denne konkurransen blir trolig digital, og datoen er 23. februar. Frist for å gi tilbud er 3. mars.

I september 2022 gikk et ras over E39 ved Hennset og traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag.
Les også

Avdekket for dårlig håndtering av skredrisiko. Vegvesenet og Nye Veier skal under lupen

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.