MARITIM

Lager modulbasert bulkskip for nullutslipp

Vard Engineering i Brevik utvikler bulkskip som skal seile uten utslipp mellom Norge og kontinentet.

Maroff-støttet prosjekt: Nullutslipps bulkskip med modulbasert design og energisystem i utskiftbar "plug and play"-løsning. Designes for frakt mellom Norge og sør på kontinentet.
Maroff-støttet prosjekt: Nullutslipps bulkskip med modulbasert design og energisystem i utskiftbar "plug and play"-løsning. Designes for frakt mellom Norge og sør på kontinentet. Illustrasjon: VARD

Med Maroff-støtte på 12 millioner kroner fra Forskningsrådet utvikler Vard Engineering «Zero Coaster» for trafikk over lengre strekninger.