INDUSTRI

Kysten blir tryggere

Mona StrandeMona StrandeJournalist
29. mai 2009 - 07:22

I Nasjonalt transportplan 2010-2019 settes det av 1085 millioner kroner årlig til sjøtransport og maritim infrastruktur.

Av dette skal cirka 286 millioner kroner årlig gå til farledtiltak. Kystverket har tro på at prioriteringene i NTP blir opprettholdt når Stortinget behandler stortingsmeldingen 11. juni.Fornøyd med planen

– Dette er en god ramme for å få gjort mye viktig, og vi er fornøyde med å ha fått mange viktige prosjekter inn i planen. Jeg tror vi både skal få bedret sikkerheten og bevare norske havners konkurransekraft dersom planen vedtas, sier enhetsleder for sjøtransport og havner i Kystverket, Roar Johansen.

Han er mest opptatt av hvilke tiltak som er prioritert i første del av planperioden, siden planene her er mest detaljert.

Plass for større skip

Med rekordbevilgninger, blir det også rom for et av de største tiltakene gjennom tidene: Borg havn og innseilingen til Fredrikstad og Sarpsborg.

Her legger NTP opp til farledertiltak for 225 millioner kroner. I Kystverkets utkast til handlingsprogram foreslås disse midlene fordelt med 41,5 mill. i 2010, 93,5 mill. i 2011 og 90 mill. i 2012.

Midlene skal blant annet brukes til å gjøre innseilingen dypere og bredere.

– Flere og flere større skip kommer inn til norske havner, og større skip gir større risiko. Derfor prioriterer vi Borg, og derfor prioriteres også mange andre prosjekter for å bedre sikkerhet og fremkommelighet langs hele kysten de neste årene, sier Johansen.Endelig Lepsøyrevet

Et annet stort og etterlengtet prosjekt som nå prioriteres, er Lepsøyrevet nord for Ålesund. Her er det bevilget 235 millioner kroner for å gjøre farleden dypere.

I farleden i Karmsund foreslås flere tiltak for å fjerne farledhindringer for trafikk med større fartøy på lengre strekninger.

Til sammen viser Kystverkets utkast til handlingsprogram at det skal brukes 118 millioner kroner her frem til 2019.

Rocknes-forbedringer

I Vatlestraumen i Hordaland, hvor Rocknes gikk på grunn i 2004, gjøres forbedringer for 85 millioner kroner innen 2012.

Allerede i 2011 håper Kystverket å være ferdige med farledforbedringer for 68 millioner NTP-kroner i Rystraumen i Troms.

Også Måløysundet prioriteres raskt, med tiltak ved den smale Måløybrua og fjerning av grunner midt i skipsleia for tilsammen 42 millioner kroner.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.