KLIMA

Kullkraftverket på Svalbard skal fases ut

Regjeringen har besluttet at Norges eneste kullkraftverk skal erstattes av en mer klimavennlig løsning.

Longyearbyen Energiverk har forsynt i overkant av 2000 innbyggere med strøm basert på kullkraft.
Longyearbyen Energiverk har forsynt i overkant av 2000 innbyggere med strøm basert på kullkraft. Arkivfoto: Erik Helland Urke
11. jan. 2021 - 13:07

Kullkraftverket Longyearbyen Energiverk har vært i drift siden 1983 og forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme. Men kraftverket har slitt med store vedlikeholdskostnader og høye CO2-utslipp.

Nå har regjeringen besluttet at kullkraftverket skal legges ned. En ny energiplan for Longyearbyen skal legges fram i statsbudsjettet for 2022.

– To til fem år

– Vi vurderer nå et mindre antall løsninger som er både sikre og vesentlig mer miljøvennlige enn dagens kullkraftverk. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt, kan ny energiløsning være på plass innen to til fem år, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Olje- og energidepartementet ser i utgangspunktet for seg et nytt kraftvarmeverk basert på naturgass eller pellets, kombinert med gradvis innfasing av mer fornybar energi.

Gasskraftverk er løsningen som ble anbefalt i en mulighetsstudie gjennomført for regjeringen av Thema Consulting og Multiconsult i 2017. 

Utredet batteri, hydrogen og strømkabel  

Andre alternativer som ble  vurdert var:

  • strømkabel fra Finnmark
  • en kombinasjon av vindkraft og gass
  • en kombinasjon av solkraft og gass
  • en kombinasjon av vind-, solkraft og hydrogen
  • en kombinasjon av vind-, solkraft og batteri
  • pellets
  • biokull
  • gasskraft med og uten CO2-fangst og lagring
  • fortsatt kullkraft med og uten CO2-fangst og lagring

Konsulentene skriver at også andre alternativer ble vurdert, men regnet som for umodne.

Etter framleggingen av rapporten lanserte Statkraft ammoniakk som en mulig energiløsning for Longyearbyen.

«Svært krevende» med nullutslipp

Like før jul besluttet lokalstyret å investere i en batteripakke på 5 MW for å forbedre forsyningssikkerheten og driftsforholdene til kullkraftverket.

Men en direkte overgang fra kullkraft til hundre prosent fornybar energi vil ifølge departementet være «svært krevende på et sted som Svalbard».

– Forsyningssikkerhet er hensynet som veier tyngst i vurderingen av ny energiløsning, sier Bru.

Hva skjer med Gruve 7?

Nedleggelsen vil bety at en viktig del av grunnlaget for videre drift av kullgruver på Svalbard, faller bort. Svea Nord-gruva på Svalbard stengte for godt i mars i fjor etter over hundre års gruvedrift i Svea.

Når kullkraftverket i Longyearbyen forsvinner, er det Gruve 7 som rammes. Den drives i dag av Store Norske.

– Store Norske har vært og vil også framover være en meget sentral aktør for svalbardsamfunnet. Jeg legger derfor vekt på å ha en god prosess med alle berørte parter om dette, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.