Kriseledelse: Slik håndterer du følelser under krisesituasjoner

Det er langt viktigere å øve på kriseledelse, enn å diskutere kriseledelse, sier psykolog som har forsket på In Amenas-terroren.

Kriseledelse: Slik håndterer du følelser under krisesituasjoner
Tidligere toppsjef i Statoil, Helge Lund, måtte håndtere en svært vanskelig krise under terrorangrepet på gassanlegget In Amenas i 2013. Bilde: Roald Ramsdal

– Det er grunnleggende i mennesker å bli mer redd jo mer ondsinnet en handling er. Vi har litt større aksept for en naturkatastrofe, enn det vi har når vi utsettes terror, cyberangrep og vold, sier psykolog Synnøve Nesse i AFF, en stiftelse tilknyttet Norges Handelshøyskole som jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling.