KrF vil gi kommuner vetorett i omstridt vindkraftplan

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen bør droppe den nasjonale vindkraftplanen og gi kommunene vetorett.

KrF vil gi kommuner vetorett i omstridt vindkraftplan
Kjell Ingolf Ropstad, KrF Bilde: Øyvind Lie

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Bergens Tidende lørdag at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til hva de vil gjøre med den nasjonale rammen for utbygging av vindkraft og åpnet for at den omstridte planen ikke blir noe av.

Regjeringspartner Kjell Ingolf Ropstad går lenger enn regjeringssjefen og mener den bør kastes.

– Vi tar til orde for å skrote den nasjonale vindkraftplanen og gi kommunene vetorett, sier KrF-lederen til Fædrelandsvennen.

Ropstad mener at dersom kommunene ikke vil ha vindkraftverk, må regjeringen lytte til dem.

– Vindkraft på land kan være en stor belastning og et stort inngrep i et lokalsamfunn, sier barne- og familieministeren.

– Flere ønsker å si ja

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt ut som velegnet for vindkraft på land.

Som TU tidligere har fortalt, ligger bare 4 av 24 konsesjonssøknader innenfor NVEs vindområder.

Siden Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høring i april, har nesten alle kommuner som har svart, gått i mot planene – inkludert alle som selv ligger i de 13 områdene.

Ropstad sier at det er riktig å bygge vindkraft i kommuner som har lokal støtte.

– Det er nok av kommuner som har sagt ja, og flere ønsker å si ja. Nå øker dessuten lønnsomheten i vindkraft, og jeg mener tiden er inne for å se på en løsning hvor vertskommuner blir bedre kompensert for å avgi areal, sier han.

Les også

Får ikke vetorett

I juni stemte et stortingsflertall for å ikke gi kommunene rett til å sette ned foten for vindkraftanlegg. Forslaget om lokal vetorett kom fra Senterpartiet og MDG da energikomiteen behandlet et SV-forslag om eierskap og skatt på vindkraft.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre mente imidlertid at det per i dag ikke er noen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheter og grunneieres vilje.

De fire regjeringspartiene og Arbeiderpartiet skrev imidlertid i sine merknader at dersom et kommunestyre sier nei, skal dette fortsatt tillegges svært stor vekt i konsesjonsprosessen.

Les også

Les mer om: