FORSVAR

Kostnadssmell for nye redningshelikoptre: Peker på forsinkelser og ombygging på sykehus

Øker kostnadsramma med over to milliarder kroner.

AW101 Sar Queen ankom Ørland flystasjon i slutten av april og er straks klar for å overta beredskapen her. Sea King 066 (i bakgrunnen) er nå faset ut.
AW101 Sar Queen ankom Ørland flystasjon i slutten av april og er straks klar for å overta beredskapen her. Sea King 066 (i bakgrunnen) er nå faset ut. Foto: Forsvaret/Ole Andreas Vekve
11. mai 2021 - 13:14

De nye AW101 Sar Queen-redningshelikoptrene har allerede overtatt for Sea King på Sola og er straks i ferd med å overta beredskapen på Ørland.

Nykommeren prises for det teknologiske løftet den har bidratt med og har blant annet imponert stort med skyhøy tilgjengelighet i 330 skvadron i sine første driftsmåneder.

Samtidig er det sider ved prosjektet, som ikke bare handler om selve helikopteret, som er i ferd med å påføre staten en solid kostnadsøkning.

I revidert statsbudsjett legges det fram en ny styrings- og kostnadsramme for anskaffelsesprosjektet som har økt fra 12,6 til 14,8 milliarder kroner eksklusiv mva.

AW101 Sar Queen rett nord for Uskjo øst for Stavanger samme dag som det overtok beredskapen på Sola for sju og en halv måned siden.
Les også

Nye redningshelikoptre: Fra havari og krise til beredskapssuksess

Forsinkelser har kostet dyrt

Regjeringen peker først på det samme de har gjort i flere reviderte statsbudsjetter nå, nemlig at leverandøren, det vil si Leonardo Helicopters, har utfordringer med utvikling og godkjenning av de nye redningshelikoptrene, med påfølgende forsinkelser for forsvarssektorens innføringsprogram.

Det har også vært behov for tilleggsbestillinger knyttet til helikopterløsningen som ikke har vært dekket av den initiale kontrakten med leverandøren.

I tillegg var det altså også slik at det første helikopteret, som fløy til Sola 17. november 2017, veltet under bakkekjøring, noe som også bidro til å forsinke innfasinga slik at denne startet omtrent på samme tidspunkt planen var at den skulle avsluttes, det vil si sent i 2020. Dette påførte også merutgifter.

– Virusutbruddet har også forsinket fremdriften. Revidert fremdriftsplan, som vurderes som stram, tilsier at Sar Queen vil være innfaset i løpet av sommeren 2023. Forsinkelser på om lag 32 måneder i forhold til opprinnelig plan har gitt betydelige merkostnader, skriver regjeringen.

I framlegget heter det videre at det gjennom operativ bruk, testing og oppdaterte vurderinger er blitt avdekket behov for endringer som har bidratt til økte kostnader til eiendom, bygg og anlegg (EBA), landingsplasser ved sykehus og IKT. 

Vis mer

I tillegg er realiserte og fremtidige valutatap estimert til i underkant av én milliard kroner sammenlignet med det som ligger til grunn for gjeldende kostnadsramme. Dette er basert på valutakurser per 21.01.21.

Jobber fortsatt med landingsplasser

Når det gjelder infrastruktur (se faktaboks), heter det i forslaget til ny, kvalitetssikret kostnadsramme følgende:

– Helikopterdekket ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø) ble på et tidlig stadium vurdert å kunne benyttes av Sar Queen med mindre tilpasninger. Nye vurderinger tilsier at dette ikke er tilfelle.

Ifølge regjeringen gjenstår fortsatt arbeid med å finne løsninger for begge sykehusene i Oslo i tillegg til sykehuset i Tromsø og St. Olavs hospital i Trondheim.

Det legges foreløpig opp til at AW101 skal lande på Namsos lufthavn. Eventuelle behov for å gjennomføre tilpasninger av landingsplasser ved sykehus utover de som ligger til grunn for kostnadsrammen for anskaffelsesprosjektet, vil bli håndtert i en egen prosess.

Ifølge regjeringen har de ikke kunnet starte opp arbeidet med ny gjennomgang av landingsplasstilpasninger tidligere på grunn av manglende helikopterkapasitet og fokus på å sette første base i drift, noe som skjedde 1. september i fjor.

Major Fredrik Jomaas var en fersk fartøysjef da han hentet Sea King 329. Under den siste flyturen 25 år senere har flygeren blitt litt gråere i luggen og helikopteret litt mattere i lakken, men begge fortsatt toppfungerende.
Les også

Fredrik hentet Sea King-helikopteret da det var nytt – og satt bak spakene på den siste flyturen

Fire Sea King er faset ut

I mars var det fem år siden det første norske AW101 fløy for første gang, en 45 minutters jomfruferd fra fabrikken i England.

På denne tida var Nawsarh-prosjektet fortsatt i rute til at første helikopter skulle til Sola i april 2017, og at innfasinga skulle starte etter ett år med testing slik at generasjonsskiftet var ferdig i løpet av 2020.

I løpet av de nærmeste dagene skal AW101 overta beredskapen etter Westland Sea King Mk43B på base nummer to – Ørland. Mot slutten av året står Banak for tur.

For øvrig er det heldigvis ikke slik at Sea King-systemet er i ferd med å bryte sammen snart 48 år etter at de første maskinene ble satt i drift. Ifølge Forsvarets årsrapporten for 2020 hadde Redningshelikoptertjenesten 98,8 prosent tilgjengelighet på tvers av alle basene i 2020 og gjennomførte om lag 1.400 redningsoppdrag med helikopter fordelt på 4.390 flytimer.

Cirka 95 prosent av dette er med Sea King, atskillig flere enn de 3.200 timene som var tildelt i 2020, blant annet som følge av at Sar Queen overtok tre måneder senere enn budsjettert.

Den gamle arbeidshesten Sea King har vært gjennom flere vedlikeholdsrunder for å sikre at det er nok flytimer igjen til å holde ut inntil avløsninga er på plass på alle redningsbasene. Fire Sea King er nå faset ut (322, 329, 330 og 066).

Slik planen er nå, skal AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023, men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.

Forsvarets spesialkommando (FSK) i et av dagens Bell 412 øver sammen med et AW169 politihelikopter på Rena i fjor sommer.
Les også

Leonardo har levert nye redningshelikoptre og politihelikoptre – ber om konkurranse slik at de også kan levere nye helikoptre til Hæren

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.