Kostnadene for Bybanen i Bergen sprekker med over fire milliarder

Økningen skyldes blant annet dyrere tunnel og at prosjektet nå har fått to byggherrer.

Kostnadene for Bybanen i Bergen sprekker med over fire milliarder
Bybanen i Bergen skal gå til Åsane. Magne Sandnes

Prisen på den omstridte Bybane-traseen til bydelen Åsane nord for Bergen sentrum sprekker med 4,3 milliarder kroner.