IT

Kommunene vet lite om digitalkart

LAG PÅ LAG: Såkalt GIS-analyse i moderne digitale karttjenester gir mulighet for hurtige analyser i krisesituasjoner. Her Geodatas CIM-tilpassede Safepoint 360-programvare i et eksempel fra Fredrikstad sentrum.
LAG PÅ LAG: Såkalt GIS-analyse i moderne digitale karttjenester gir mulighet for hurtige analyser i krisesituasjoner. Her Geodatas CIM-tilpassede Safepoint 360-programvare i et eksempel fra Fredrikstad sentrum. Bilde: Geodata
Leif Hamnes
1. feb. 2011 - 09:25

GIS-systemer

  • GIS står for Geografiske Informasjonssystemer. Felles for alle GIS-systemer er at de registrerer, modellerer, lagrer, henter, manipulerer, analyserer og presenterer geografisk refererte data.
  • For privatbrukeren er kanskje Google Maps og Google Earth de mest kjente GIS-systemene.
  • De største GIS-aktørene på verdensbasis er amerikanske ESRI og Intergraph. Deres plattformer er tungt representert i Norge gjennom henholdsvis Geodata AS og Norconsult Informasjonssystemer.
  • En typisk GIS-database kombinerer stedfestede (romlige) data med beskrivende data (attributtdata), og brukes til både presentasjon og effektiv lagring av store og komplekse datasett.
  • Det utvikles også norske GIS-løsninger fra bunnen, først og fremst representert ved Norkart Geoservice og Stavanger-baserte GIS Partner.


Kommune-Norges muligheter for planlegging, håndtering og simulering av katastrofer har tatt store digitale steg på få år.

Teknisk Ukeblad kunne før jul melde om at kommunene får påspandert programvaren CIM – et gratis norskutviklet it-verktøy for krisekommunikasjon, risikoanalyser og beredskapsplaner.

Les saken: Gratis krisehjelp til kommunene

Betal-plugin

Nå lanserer norske Geodata betaltjenesten de selv anser som selve rosinen i pølsa for det nye gratisverktøyet fra DSB:

En skreddersydd modul for avanserte kartfunksjoner, såkalt GIS-analyse (se fakta), integrert i det nye systemet.

– Når du gjør risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i CIM, kan du nå ha kart lett tilgjengelig og integrert. Løsningen er utviklet i samarbeid med CIM-utvikleren One Voice samt Fredrikstad og Horten kommune, som har hjulpet oss med å avgjøre hvilke data som er mest relevante ved ROS og skarpe hendelser, sier Tore Jensen, teknisk rådgiver i Geodata.

Ser ikke behovet

Leverandøren peker naturlig nok på uante muligheter ved det nye verktøyet, som har fått navnet Safepoint 360.

En TNS Gallup-undersøkelse rundt kommunenes syn på egen beredskap viser samtidig at «kundene» – kommunenes beredskapsansvarlige – så langt er lunkne:

  • 9 av 10 er fornøyd med egen beredskapsplan.
  • 4 av 10 savner teknologi til ROS, og 8 av 10 mener teknologi er viktig for all beredskap.
  • Bare 2 av 10 savner digitale kartløsninger.


Ny vitenskap

– At bare 20 prosent etterspør dette, skyldes nok mangel på erfaring med kart og GIS-analyse, sier Thor-Aage Solberg, fagansvarlig i Fredrikstad kommune.

Kartfunksjoner var avgjørende da man etter hvert fant smittekilden bak legionellautbruddet i Fredrikstad i 2005. Siden har kommunen samarbeidet om flere nye GIS-verktøy med aktører som Geodata og Norkart.

– Legionellautbruddet viste nytteverdien av GIS, og ble et slags veiskille for beredskapsarbeidet i Fredrikstad kommune, sier han.

At 9 av 10 mener de har brukbare beredskapsplaner, overrasker ham derimot ikke.

– Alle får tilsyn fra fylkesmannen. Samtidig er dette ut fra dagens krav. Med ny beredskapslov og Plan- og bygningslov, tviler jeg på at alle kommunene vil kunne tilfredsstille kravene med dagens teknologi, sier Solberg.

Simulator på vei

TU har tidligere omtalt Stavanger kommunes initiativ for et felles katastrofesimuleringsverktøy.

Les saken: Spår dommedag for kommune-Norge

Også dette verktøyet er ønsket som en integrert del av CIM.

Samarbeidsprosjektet har involvert bergensfirmaet Powersim Software og Norkart Geoservice, samt de 13 byene i Miljøverndepartementets såkalte "Fremtidens Byer" – der Fredrikstad også sitter.

Prosjektet fikk statsstøtte under forutsetning av at produktet ble gjort plattform- og leverandøruavhengig.

Les også: Avinor på lufta med GIS

Snekret gratis verktøy i ferien

Les mer om: