KOFA

Kofa: Vegvesenet brøt ikke reglene i kontrakt om gang- og sykkelvei på Lillehammer

Anlegg Øst Entreprenør mente de kom feil ut i prekvalifiseringen til oppdraget. Kofa er ikke enig.

I september 2021 får syklister og fotgjengere på denne strekningen i Nordre Ål på Lillehammer høystandard sykkel- og gangvei. Samtidig får området nye vann- og avløpsledninger. Statens vegvesen og Lillehammer kommune har gått sammen i et fellesprosjekt.
I september 2021 får syklister og fotgjengere på denne strekningen i Nordre Ål på Lillehammer høystandard sykkel- og gangvei. Samtidig får området nye vann- og avløpsledninger. Statens vegvesen og Lillehammer kommune har gått sammen i et fellesprosjekt. Foto: Statens vegvesen
9. okt. 2020 - 06:02

Statens vegvesen kunngjorde 29. januar 2020 en konkurranse med forhandling om bygging av gang- og sykkelvei fra Skurva til Lillehammer helsehus. Kontrakten hadde en anslått verdi på 53 millioner kroner, og dreier seg også om omlegging av VA for kommunen.

Sju entreprenører meldte seg på i konkurransen før fristen gikk ut. Samtlige leverandører var kvalifisert til oppdraget. Vegvesenet gjorde en evaluering av hvilke tre som best oppfylte kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Melding om prekvalifisering ble sendt til leverandørene i mars 2020. Disse tre firmaene ble invitert til videre forhandlinger om kontrakten:

  • Brødrene Gudbrandsen
  • Dobloug Entreprenør
  • Gjøvik Graveservice
Stedet, personene og maskinene på bildet har ikke tilknytning til den aktuelle saken.
Les også

Mesta ble vraket – fylke brøt flere regler

Det hadde vært noe konfliktfylt samarbeid

I samme melding framgikk det at Anlegg Øst Entreprenør var rangert lavere på grunnlag av negative tilbakemeldinger fra innhentede referanser.

De negative tilbakemeldingene gjaldt, slik Kofa beskriver det, overholdelse av frister og delfrister, mangelfull levering av dokumentasjon og noe konfliktfylt samarbeid sammenlignet med de øvrige tilbyderne.

Noen dager senere klaget Anlegg Øst på prekvalifiseringen, og mente at et av underpunktene som skulle evalueres var utelatt når Vegvesenet hadde valgt ut de kvalifiserte men overtallige leverandørene.

Firmaet hevdet videre at Vegvesenet hadde brukt et ulovlig dokumentasjonskrav, ved å
benytte utfyllingsskjemaet til tidligere oppdragsgivere som eneste dokumentasjonskrav på et spesfikt punkt. Dessuten var Vegvesenets manglende undersøkelser og bruk av byggherres referanser i strid med interne retningslinjer.

Mente altså Anlegg Øst.

E16 ved Løkjisberget Vestre Slidre i Valdres, før utbyggingen.
Les også

Ruster opp E16: Her kommer det en skjæring på 36 meter

Vurderte saken på nytt

Vegvesenet tok deler av kritikken inn over seg, og gjorde en ny vurdering hvor etaten tok hensyn til det aktuelle underpunktet. Etter den nye vurderingen fikk Anlegg Øst justert sin totale score, men det endret uansett ikke på hvilke tre leverandører som var best rangert og dermed kvalifisert.

Anlegg Øst klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i mai 2020.

Utpå sommeren inngikk Vegvesenet kontrakt med Dobloug Entreprenør om oppdraget, og kontraktssummen var cirka 41 millioner kroner.

Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva. <i>Foto:  Google Maps</i>
Fylkesveiene 213 og 312 går gjennom nordre del av Lillehammer. Her fra fylkesvei 213 nord for Skurva. Foto:  Google Maps

Anlegg Øst sitt hovedpunkt i klagen til Kofa: Vegvesenet har brutt forskriftens paragraf 16-6 ved å oppstille et ulovlig dokumentasjonskrav. Uten tilhørende lovlig dokumentasjonskrav er kvalifikasjonskravet også ulovlig.

Vegvesenet nektet på sin side for at dokumentasjonskravet er i strid med regelverket. Å «bruke referanser som dokumentasjonskrav for vurderingen av gjennomføringen av tidligere kontrakter, faller inn under en naturlig språklig forståelse av «attester» i forskriften § 16-6 (1), og dokumentasjonskravet er derfor i tråd med regelverket,» står det det i Kofas redegjørelse.

Oslo 20240316. Et tre har falt over flere biler på Frogner i OsloFoto: Frederik Ringnes / NTB
Les også

Uværet skaper problemer på Østlandet: Tre falt over biler i Oslo

Firmaet ble ikke avvist

Og Klagenemnda mener at i denne saken så er det ikke slik at Anlegg Øst er blitt avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav. Firmaet gikk ikke videre i konkurransen etter at Vegvesenet gjorde en utvelgelse av leverandører i henhold til forskriftens paragraf 16-12. Det var først under denne utvelgelsen at Vegvesenet gjorde bruk av referansene. Som Kofa skriver: «Lest i sammenheng fremgikk en slik bruk av referansene tydelig nok, selv om konkurransegrunnlaget på dette punktet etter klagenemndas mening kunne vært klarere utformet. Problemstillingen for klagenemnda blir etter dette om det var anledning til å legge vekt på referanseuttalelser ved nedvalget.»

Og det var det anledning til. Klagenemnda mener at både referanseskjema og den etterfølgende kontakten med de oppgitte referansene var etterprøvbart og relevant for denne anskaffelsen.

Klagenemnda mener også at et utvelgelseskriterium er objektivt, selv om det innebærer at man legger vekt på tidligere oppdragsgivers subjektive erfaringer med de ulike leverandørene.

Selv om en leverandør oppfyller kvalifikasjonskravene, så må leverandøren være forberedt på at det kan skje en utvelgelse. Ut fra informasjonen i konkurransegrunnlaget mener Kofa at det var forutberegnelig for leverandørene at de oppgitte referansene ville bli kontaktet, og at disse tilbakemeldingene ville bli vektlagt i vurderingen.

Vegvesenet har dermed ikke brutt forskriftens paragraf 16-12.

Scana satser på ladeløsninger for tunge kjøretøy med selskapet Erinion, som skal innstallere 40.000 ladepunkter innen 2030.
Les også

Scania: Skal installere 40.000 ladepunkter

Anlegg Øst nådde ikke opp

Men så mente Anlegg Øst også at Vegvesenet brøt regelverket når etaten ikke gjorde nærmere undersøkelser basert på opplysningene i firmaets referanser.

Klagenemnda ser det slik: Poenget er ikke hva som sto i disse dokumentene, men hvordan Vegvesenet har brukt informasjonen.

Avgjørende for silingen av leverandørene var at tre av dem hadde usedvanlige gode referanser. Det innebærer at detaljene i Anlegg Øst sine referanser ikke var avgjørende for vurderingen.

Dermed hadde ikke Vegvesenet plikt til å etterprøve Anlegg Øst sine referanser.

Konklusjon: Statens vegvesen har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Klagenemndas avgjørelse falt 6. oktober i år.

(Illustrasjonsfoto. Kjøretøyet og veistrekningen har ingen tilknytning til saken.)
Les også

Gikk glipp av oppdrag til 249 millioner på grunn av feilprising

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.