Klimakrisen kan tvinge oss til å suge CO2 fra lufta. Dette er det første kommersielle anlegget som gjør det

Samler CO2 tilsvarende utslippet fra rundt 200 biler.

Klimakrisen kan tvinge oss til å suge CO2 fra lufta. Dette er det første kommersielle anlegget som gjør det
Climeworks' plantasje er den første kommersielle installasjonen som suger CO2 direkte fra lufta, såkalt direct air capture (DAC). Bilde: Julia Dunlop/Climeworks

FNs klimapanel legger i mange scenarier til grunn et negativt karbonutslipp for å klare togradersmålet.