BYPAKKE ÅLESUND

Klart for utbygging av Bypakke Ålesund

Regjeringa har i dag lagt fram forslag om Bypakke Ålesund.

Solnedgang over Ålesund. Utsikt fra Fjellstua på Aksla.
Solnedgang over Ålesund. Utsikt fra Fjellstua på Aksla. Foto: Halvard Alvik/NTB scanpix
21. mai 2021 - 12:18

– Ålesund vil med dette få et effektivt og pålitelig transportsystem. Bypakken legger til rette for at flere vil velge å sykle, gå og reise kollektivt. Det største prosjektet som nå kommer på plass, er E136 Breivika-Lerstad, med oppstart i utbyggingen allerede i 2022, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

De viktigeste prosjektene er bygging av ny innfartsvei øst-vest (E136 Breivika–Lerstad, og videre til Campus), etablering av ny gateterminal med kollektivtraseer i tilkomstgatene for kollektivtransporten i Ålesund sentrum, samt sykkelfelt over den nye Brosundbrua og gangpassasje under denne og under Hellebrua langs Brosundet. I tillegg kommer utvikling av kollektivknutepunkt ved Campus og Ålesund sykehus, samt tiltak for å øke framkommeligheten for buss med gode traseer, går det fram av forslaget.

Forskningsleder Lars Gullbrekken viser hvordan vindusprøving foregår i testkammeret hos SINTEF og NTNU i Trondheim.
Les også

Sintef har testet 1130 vinduer – dette må framtidens vinduer tåle

Økonomisk ramme: 4 mrd.

Samlet økonomisk ramme for pakka er på om lag fire milliarder kroner. E136 Breivika–Lerstad har en ramme på to milliarder kroner. I tillegg kommer prosjektet E136 Lerstadtoppen-Campus, som er en forlenging av Breivika-Lerstad, med en ramme på 460 millioner kroner. I tråd med lokale vedtak er det lagt opp til innkreving av bompenger i inntil 15 år, heter det i meldingen.

Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekter. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Kart over utbyggingsområdet med aktuelle prosjekter. Illustrasjon:  Statens vegvesen

– Ålesund er i vekst. Mange vil bosette seg her, og det er stor aktivitet i næringslivet. Grensen for kapasitet på veinettet er snart nådd i deler av byen, og tilbudet til gående og syklende er ikke godt nok. Det er også relativt lite bruk av kollektivtilbudet. Med denne bypakken vil Ålesund stå betre rustet til å vokse på en god måte, sier samferdselsministeren.

Mandag 18. mars klokken 9 går startskuddet for den aller første havvindauksjonen på norsk sokkel. Da får energiminister Terje Aasland (Ap) svar på hvem som får bygge ut Sørlige Nordsjø II.
Les også

Historisk havvind-auksjon: – Veldig usikre på om det kommer bud

E136 Breivika-Lerstad

Det sentrale prosjektet i bypakken er E136 Breivika-Lerstad. Prosjektet ligger inne i første seksårsperiode i Nasjonal transportplan 2022–2033. E136 er innfartsveien til Ålesund.

Prosjektet skal bidra til å fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre veikapasitet til buss, og ved å legge til rette for fotgjengere og syklister. Prosjektet skal gi bedre framkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet, går det fram av forslaget.

Bedre kapasitet og framkommelighet på denne veien vil også være viktig for næringstransporten i Ålesund. Prosjektet omfatter bygging av en ny firefeltsvei i tunnel fra Breivika til Lerstad, en strekning på om lag tre kilometer. I vest skal det bygges et nytt toplanskryss. Det blir lagt opp til anleggsstart for prosjektet i 2022.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har lenge varslet at det blir andre prioriteringer når ny Nasjonal transportplan legges fram 22. mars. Her foran Statens vegvesens bygg i Oslo.
Les også

Vil kreve 100 milliarder i bompenger

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.