BYGG

Klart for fjerde runde i retten etter milliontabbe med drill

100 liter ammoniakk rant ut da blikkenslageren boret ett hull feil.

Fra tingrettens befaring (t.h.) på Askos fryselager i Trondheim.
Fra tingrettens befaring (t.h.) på Askos fryselager i Trondheim. Foto: Sør-Trøndelag tingrett/Ezzex/CC BY
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
4. apr. 2019 - 05:15

Et tre millimeter stort hull som ble boret på Askos fryselager i Trondheim uten at det ble sjekket hva som var bak, har ført til en omfattende behandling i rettsapparatet.

Mandag møtes de involverte firmaene i retten for fjerde gang.

Denne gangen gjelder saken den endelige ansvarsplasseringen mellom de som utførte prosjektet.

Boringen gjorde at over 100 liter ammoniakk lakk ut. Mat for over 30 millioner måtte kastes, og én person måtte sendes til sjekk på sykehus. Hendelsen skjedde på fryselageret på Tiller i Trondheim i 2012.

– Over tusen paller måtte kastes, uttalte Terje Nytrem i Asko-ledelsen til NRK den gang.

Dømt til å betale 7,5 mill

Teknisk Ukeblad omtalte i fjor den siste dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i stridene. Da ble et blikkenslagerfirma i Trøndelag sammen med Tryg Forsikring dømt til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning etter boringen.

I dommen fikk kjøleentreprenøren Johnson Controls Norway og deres forsikringsselskap medhold i regresskravet sitt.

Forsikringsselskapet til blikkenslagerfirmaet anket imidlertid dommen.

Også Johnson Controls og deres forsikringsselskap anket. De mener de skulle fått mer i erstatning. De krever at blikkenslagerfirmaet som egentlig fikk oppdraget, men som engasjerte den dømte underentreprenøren, også skal betale dem erstatning. Begge blikkenslagerfirmaene er ansvarsforsikret opp til 10 millioner kroner, og kravet er begrenset til dette.

Samlet har kuldeentreprenøren og forsikringsselskapet deres utbetalt 37 millioner kroner på grunn av hendelsen, ifølge den siste dommen.

Måtte ut med 30 millioner

Saken har imidlertid et svært spesielt bakteppe.

Etter uhellet saksøkte Asko og deres forsikringsselskap Johnson Controls, de to underentreprenørene samt deres respektive forsikringsselskaper.

Totalentreprenøren Johnson Controls og forsikringsselskapet ble i 2015 dømt til å betale over 30 millioner kroner i erstatning til Askos forsikringsselskap. Ansvaret til underentreprenørene ble ikke vurdert den gang.

Mesteparten av erstatningskravet var knyttet til mat som ble destruert. I tillegg kom kostnader til rengjøring, avfallshåndtering og driftstap.

Saken ble anket, men anken ble forkastet av lagmannsretten 2016. Anken førte heller ikke frem til Høyesterett.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Fulgte ikke arbeidstegning

Uhellet skjedde under montering av såkalte avrimingshetter på fryselageret. Disse hettene skal minimere energitapet ved avising.

Da avrimingshetten (rød ring) ble montert, så ble det boret hull i bunnpannen (blå). <i>Faksimile:  Sør-Trøndelag tingrett</i>
Da avrimingshetten (rød ring) ble montert, så ble det boret hull i bunnpannen (blå). Faksimile:  Sør-Trøndelag tingrett

Arbeidet var en del av en større entreprise som Johnson Controls hadde. Kontraktssummen var 15,3 millioner kroner.

De brukte et blikkenslagerfirma som underentreprenør, og disse engasjerte igjen et annet blikkenslagerfirma til å montere hettene. Det siste skjedde uten at Johnson Controls var informert.

Blikkenslageren som gjorde jobben, mente at løsningen som var tegnet av Johnson Controls, ikke var god nok. Han endret i samråd med sin sjef måten hettene skulle avstives på – til å bruke et stag. Istedenfor å sveise på en avstiving på selve hetten, som arbeidstegningen beskrev.

Da staget skulle festes, boret blikkenslageren hull i bunnpannen på kjøleanlegget. Han traff da et rør med ammoniakk som lå skjult.

Arbeidstegningen fra Johnson Control som ikke ble fulgt. <i>Faksimile:  Sør-Trøndelag tingrett</i>
Arbeidstegningen fra Johnson Control som ikke ble fulgt. Faksimile:  Sør-Trøndelag tingrett

Delen det ble boret i, var «tildekket med is slik at det var umulig å se hva boret eventuelt kunne treffe», heter det i dommen fra tingretten.

Kuldeentreprenøren mente det var grovt uaktsomt av blikkenslagerfirmaet å endre monteringsmetode uten å informere om endringen og få godkjent endringen.

Blikkenslageren som gjorde jobben forklarte at han gikk bort fra løsningen i tegningen, fordi han manglet kompetanse innen sveising.

Tingretten slo fast at dersom det dømte blikkenslagerfirmaet hadde fulgt arbeidstegningen fra Johnson, ville ikke skaden ha oppstått.

Mener saken er omkamp

Helt sentralt i striden er hvor ansvaret hører hjemme i en kompleks leverandørkjede ved denne typen skader.

Et sentralt punkt for tingretten var om arbeidstegningen var tilstrekkelig, eller om deler av den var en skisse. Tingretten slo i fjor fast at den var fullstendig.

Blikkenslagerfirmaet og forsikringsselskapet som tapte saken i tingretten i fjor, mener at de tidligere er frikjent i to rettsinstanser. De hevder saken er en «omkamp over lagmannsrettens avgjørelse» fra 2016, der kun Johnson Controls ble dømt til å betale erstatning. 

De mener videre at en avtale mellom kuldeentreprenøren og blikkenslagerfirmaet som engasjerte dem, overstyrer arbeidstegningen. Deres syn er at de gjorde kun det som var avtalt med blikkenslagerfirmaet som engasjerte dem. Videre påstår de at årsaken til skaden var at Johnson Controls ikke fortalte om ammoniakkrøret. De mener at den som unnlater å opplyse om kjent risiko, også selv må ta følgene, kommer det frem i sluttinnlegget de nylig har sendt retten.

Også blikkenslagerfirmaet som engasjerte det dømte selskapet, peker på at de er frifunnet i tre rettsinstanser.

– Johnson Control har ikke brakt inn noe vesentlig nytt nå når Frostating lagmannsrett på ny skal vurdere saken, skriver advokat Svein Å. Bergset i advokatfirmaet Riisa til Teknisk Ukeblad.

Håper på sluttstrek

Advokat Christian Kjellby Nesset i advokatfirmaet Sands representerer Johnson Controls og deres forsikringsselskap i saken.

– Nå skal retten behandle saken, og vi ønsker ikke å prosedere denne i media før hovedforhandlingen i lagmannsretten. Men det er helt vanlig at det i denne typen skadesaker blir et etteroppgjør for å plassere ansvar der det hører hjemme, forteller Nesset til Teknisk Ukeblad.

– I denne saken dreier det seg i realiteten om et etteroppgjør mellom forsikringsselskaper hvor vi fikk medhold i tingretten, fortsetter han.

Han forteller at Johnson Controls mener de konstruerte seg ut av en risiko som ikke ble tilstrekkelig etterfulgt av underentreprenørene.

– Det ble gitt veiledning om de farene som forelå slik at skaden kunne vært unngått, forteller han.

– Nå skal alle parter få komme til orde på en god måte. Så håper vi å få satt en sluttstrek i denne omfattende og krevende saken med en riktig og rettferdig ansvarsfordeling, forteller Nesset.

Blikkenslagerfirmaet som ble dømt i tingretten viser til at det er forsikringsselskapet deres som har anket saken. Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra advokaten deres i Tryg Forsikring, uten å lykkes.

Saken starter i Frostating lagmannsrett 8. april.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.