BYGG

Boret ett hull feil. Blikkenslager må betale 7,5 mill. i erstatning

100 liter ammoniakk rant ut og ødela mat for 30 millioner kroner.

Fra rettens befaring på Askos fryselager i Trondheim.
Fra rettens befaring på Askos fryselager i Trondheim. Foto: Sør-Trøndelag tingrett/Ezzex/CC BY
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
18. juni 2018 - 05:08

Et hull som ble boret på et fryselager i Trondheim, uten at det ble sjekket hva som var bak, er blitt en svært dyr affære for flere firmaer.

Resultatet var at over 100 liter ammoniakk lakk ut. Mat for over 30 millioner måtte kastes, og én person måtte sendes til sykehus med lettere skader. Hendelsen skjedde på Askos fryselager på Tiller i Trondheim i 2012.

– Over tusen paller måtte kastes, uttalte Terje Nytrem i Asko-ledelsen til NRK den gang.

Nylig ble et blikkenslagerfirma i Trøndelag sammen med Tryg Forsikring dømt til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning etter den forkjærte boringen.

Pengene går til kjøleentreprenøren Johnson Controls Norway og deres forsikringsselskap, som krevde regress.

Johnson Controls og forsikringsselskapet er fra før av dømt til å betale Gjensidige over 30 millioner kroner i erstatning etter boringen. Gjensidige hadde forsikret Askos matvarer som måtte destrueres.

Endret monteringsmetode

Uhellet skjedde under montering av såkalte avrimingshetter på fryselageret.

Arbeidet var en del av en større entreprise som Johnson Controls Norway hadde. De hadde engasjert et blikkenslagerfirma som underleverandør, og disse engasjerte igjen et annet blikkenslagerfirma til å montere hettene.

Blikkenslageren som gjorde jobben, mente at løsningen som var tegnet av kjøleentreprenøren, ikke var god nok. Han endret i samråd med sin sjef måten hettene skulle festes på – til å bruke et stag.

Da staget skulle festes i kjøleanlegget, boret blikkenslageren hull i et rør med ammoniakk.

Delen det ble boret i, var «tildekket med is slik at det var umulig å se hva boret eventuelt kunne treffe», heter det i dommen.

Kuldeentreprenøren mente det var grovt uaktsomt av blikkenslagerfirmaet å endre monteringsmetode uten å sjekke med dem.

«Arbeideren manglet enhver oversikt over hva boret sto i fare for å treffe», påsto entreprenøren ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Entreprenøren krevde at begge blikkenslagerfirmaene hver skulle betale dem 10 millioner i erstatning etter feilboringen. Blikkenslagerfirmaet som var entreprenørens underleverandør, ble frikjent, mens selskapet de hadde engasjert under seg, ble dømt til å betale 7,5 millioner.

Skyldte på tegning

De saksøkte blikkenslagerfirmaene mente kuldeentreprenøren hadde ansvaret for at det gikk galt. De skyldte blant annet på en mangelfull arbeidstegning og manglende «Sikker Jobb Analyse». De hevdet også at de ikke hadde fått opplyst noe om konsekvensene av en ammoniakklekkasje.

Retten mente det var en for enkel tilnærming.

«Kravet til aktsomhet blir også skjerpet når den utførende håndverkeren i dette tilfellet valgte andre løsninger enn det som følger av arbeidstegningen (...)», heter det i dommen.

De viste til at det var synlige rør som stakk ut fra kjøleanlegget der blikkenslageren boret, og at han burde ha sjekket dette nærmere.

«Risiko for stor skade ved boring»

Dommerne mente det var risikabelt å bore uten å vite hva det ble boret i.

«Retten finner uansett at et alminnelig og selvsagt utgangspunkt for en håndverker er at han må vite, eller i alle fall forsøke å finne ut, hva som skjuler seg bak der han borer», heter det i dommen. 

«Retten vil generelt vise til at det foreligger risiko for stor skade ved boring uten at man vet hva som er bak», heter det videre.

Erstatningsutmålingen ble justert ned fra 10 millioner til 7,5 millioner fordi retten mente at kjøleentreprenørens forsømmelser var en vesentlig årsak til at lekkasjen oppsto.

Advokat Knut Søraas i Gjensidige er prosessfullmektig for både forskringsselskapet og blikkenslagerfirmaet som tapte saken. Han ønsker ikke å kommentere dommen nå.  

Dommen er ikke rettskraftig siden ankefristen ennå ikke har gått ut.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.