KRAFT

– Katastrofale ulykker kan skje når som helst

Kraftspennene som brukte varslingssystemet Ocas står fremdeles umerket.

For å hindre flyulykker bør fjordspenn ha markører på linene. Men mange av spennene som tidligere var merket med Ocas, har ikke fått på plass markørene.
For å hindre flyulykker bør fjordspenn ha markører på linene. Men mange av spennene som tidligere var merket med Ocas, har ikke fått på plass markørene. Bilde: Henning Weyergang-Nielsen, NVE
Øyvind LieØyvind LieJournalist
12. juni 2014 - 09:59
Vis mer

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt ble Ocas-systemet for overvåking av luftspenn slått av i Norge 13. september i fjor på grunn av feil og mangler og dårlig oppfølging av anlegg som var ute av drift.

Luftfartstilsynet ga i fjor sommer eierne av luftfartshindrene pålegg om å utbedre varslingsanleggene eller få på plass forskriftsmessig merking med markører (blåser) på selve spennet og fargemerking av endemastene (spennbukkene) «snarest».

Selskapene det gjelder var BKK Nett, Hammerfest Energi, Hardanger Energi, Nordlandsnett, Nordkraft Nett, Nord-Salten Kraft, Troms Kraft Nett og Statnett.

Les også: Slakter Ocas og Luftfartstilsynet

– Kan ikke vedvare

Men mange spenn står fremdeles helt eller delvis umerket, påpekte Luftfartstilsynet i et brev de sendte alle de berørte selskapene 5. mai.

«Dette er en situasjon som ikke kan vedvare», het det i brevet, som Teknisk Ukeblad har sett.

Tilsynet ba om en tilbakemelding på status i merkingen av de tidligere Ocas-merkede spennene, «slik at mer formelle grep kan tas dersom merkingen nå ikke er forskriftsmessig».

Advarer mot ulykker

Etter å ha lest svarbrevene og snakket med selskapene kan Teknisk Ukeblad nå avsløre at de fleste spennene fremdeles ikke er merket i henhold til forskriftene, selv om det er gått ni måneder siden Ocas-overvåkingssystemet ble skrudd av.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund er svært kritisk til at nettselskapene bruker så lang tid på å merke de gamle Ocas-spennene merket.

Selskapene skjønner ikke alvoret. Katastrofale ulykker kan skje når som helst, ved at man flyr inn i spennene. Det er her snakk om offentlig eide nettselskaper, og så ser man likevel en ansvarsfraskrivelse over en lav sko, sier han til Teknisk Ukeblad.

Alle spennene som ikke er merket, er meldt inn Notam-systemet, som er et informasjonssystem for luftfarten. Men systemet er ifølge Skatval tungvint for flygerne å orientere seg i, og er derfor ingen fullgod løsning.

Les også: – Nye merkekrav gir falsk trygghet

Alt er mangelfullt merket

BKK er det selskapet i Norge som har flest spenn som har vært merket med Ocas. På hele 13 ulike steder har de brukt Ocas-systemet, på noen steder for å merke flere spenn.

«Samtlige av disse spennene er mangelfullt merket i henhold til gjeldende forskrifter», opplyser selskapet til Teknisk Ukeblad.

Noen av spennene har et begrenset antall markører, og noen har ikke markører i det hele tatt, men kun fargemerking på endemastene.

To av ti riktig merket

Statnett har kun to av sine ti tidligere Ocas-spenn merket i henhold til forskriften, ifølge brevet de har sendt til Luftfartstilsynet.

Fire av spennene har fått på plass merking med markører på linene, fem står uten, mens det er gitt dispensasjon for ett av spennene. Kun tre av spennene har fått endemastene merket.

Ett av problemene er at selskapet, slik Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, ikke har fått dispensasjon fra den kommunale reguleringsplanen til å merke fire spenn i Valle kommune. Saken ble av fylkesmannen sendt tilbake til ny behandling i kommunen tidligere i år.

Stoppet av været

Selskapet skriver også at det er «utfordrende» å få entreprenører til å gjennomføre merking, spesielt montering av flymarkører.

Andre steder har det ikke latt seg gjøre å koble ut ledningene. Dessuten har dårlig vær stoppet arbeidene i perioder hvor utkobling har vært innvilget.

Statnett opplyser at de planlegger å gjøre mye av det gjenstående arbeidet i løpet av sommeren, mens de fire spennene i Valle altså avventer godkjenning fra kommunen.

Les også: – Å fly på denne måten er som å kjøre bil med kikkert

Redusert seilingshøyde

Nord-Salten Kraft har to spenn som var merket med Ocas. Selskapet tviler på at Ocas-varslingen vil komme i drift igjen, og har derfor jobbet med alternative løsninger.

De har fått beregnet av Norconsult at det kan være mulig å montere markører på spennet over Hellemofiorden. Men seilingshøyden vil bli redusert, slik at dette eventuelt må tas opp med Kystverket. Det samme gjelder spennet over Kjøpsviksundet.

«Det vi konkret vil gjøre i løpet av de kommende måneder er å få merket mastene forskriftsmessig, malingen på mastene er såpass falmet et de ikke vil tilfredsstille de nye forskriftene», skriver selskapet.

– Vil vente ti år

Heller ikke Nordlandsnett oppfyller merkekravene.

Både på spennet over Saltstraumen, Saksenvik og Holandsfjorden er malingen på endemastene falmet og lite fluoriserende, og står uten markører.

Selskapet har innhentet tilbud på refleksmerking av endemastene, og skriver at de vil ferdigstille merkingen i løpet av 2014.

Nordlandsnett vil imidlertid søke om å få merke med hinderlys på endemastene og slippe å merke linene med markører. 

«Fjordspenn og endemaster er ikke dimensjonert for den last som markører vil påføre installasjonen. Etablering av markører […] vil medføre dimensjonering og bygging av komplett ny installasjon», heter det i brevet.

Det påpekes også at linjene over Saltstraumen skal reinvesteres i løpet av en tiårsperiode, og at de da kan da bygges med markører.

Les også: Nettleia kan i fremtiden bli avgjort av størrelsen på sikringa

Gir opp Ocas

Nordkrafts fjordspenn over Efjord, Stefjord og over Sørfjord var alle utstyrt med Ocas-merking.

Selskapet skriver i sitt brev til tilsynet at de i månedsskiftet november/desember fikk signaler om at det ble jobbet for å få Ocas i drift igjen.

«Dette var ønskelig for oss da systemet fra vårt ståsted fungerte godt, og det var lagt ned betydelige ressurser i det. I løpet av vinteren har vi etter spørsmål fått signaler om at det var godt håp om en løsning. Nå har vi gitt opp dette og arbeider med andre løsninger», skriver selskapet.

Status nå er at mastene på alle spennene står både umalt og umerket, mens markørene er «noe falmet».  Tre av de opprinnelig 14 markørene på Sørfjord-spennet er dessuten falt av.

Selskapet skriver at de den siste tiden har jobbet med å få oversikt over hva den nye forskriften krever av merking.

«Vi er i dialog med to leverandører ang. merking av mastene. Det blir sannsynligvis merking med plater fra Cordina. Grunnet kapasitet hos dem får vi nok ikke bestilt før uke 23. De antyder 12 uker leveringstid. Da er det september før en kan merke mastene», heter det i brevet.

– Vanskelig arbeid

Når det gjelder markører «er det nok vanskeligere å få dette til».

«Linjene har nå kommet såpass langt ut i levetiden at vi ikke ønsker å sende mannskaper ut på dem. Det er sannsynligvis heller ingen entreprenører som vil påta seg jobben. Hvis en vinsjer ut lina fra ene siden til den er ved sjøen vil en få tatt et fåtall markører midt på. De som er mot endene kommer en ikke til på denne måten. Ved å vinsje ut på ene siden og inn på andre vil en kunne fornye alle markørene. Krever lang utkobling», skriver selskapet.

Nordkraft mener også at det er vanskelig å få lang utkobling, spesielt på 132 kV-linjen Ballangen-Kjøpsvik, som er Nord-Salten Krafts eneste forbindelse til sentralnettet.

«Det blir også svært kostbart da en er avhengig av helikoptertransport av vinsjer og mannskap for tre av fire mastepunkter. Markører må fordeles likt på alle tre faser for å få lik belastning og pilhøyde. Det kan faktisk være et alternativ å montere en fjerde line for markørene. Dette må evt. utredes», skriver selskapet.

Les også: Da kundene måtte betale for effekt i stedet for forbruk, gikk strømforbruket ned med 20 prosent

– Fullt trykk

Nordkraft skriver at de har hørt at andre selskaper med fjordspenn kommer til å søke om å få benytte lys i mastene som erstatning for markører, og at de selv også kommer til å gjøre dette.

Selskapet ser ikke for seg å få skiftet ut markørene i år.

«Det må nok vente til 2015. Får vi dispensasjon for å bruke lys som alternativ til markører vil vi kunne gjøre mye i sommer/høst. Montasje av lys krever ikke utkobling», skriver selskapet.

Til kritikken fra Flygerforbundet svarer teknisk sjef Bård Lunde i Nordkraft at de jobber med saken, men at de er avhengig av entreprenører som kan gjøre jobben.

– Vi har fullt trykk på saken, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Vanskelig å få svar

Også på Troms Krafts tre tidligere Ocas-spenn er malingen på endemastene falmet, og selskapet planlegger derfor refleksmerking i løpet av sommeren.

Blåsene på linene er også falmet, og må sannsynligvis skiftes ut, opplyser avdelingssjef Fredd Arnesen i Troms Kraft Nett til Teknisk Ukeblad. Arbeidet med dette vil imidlertid ikke starte opp før til neste år.

Hammerfest Energi påpeker at det er usikkerhet rundt Ocas-systemet, og bemerker at det er «veldig vanskelig å få noen konkrete svar på når og om dette systemet kommer i drift igjen».

Derfor har selskapet besluttet å merket spennet med markører, og planen er at det skal installeres i løpet av høsten.

Les også: Derfor gikk Sway Turbine konkurs

Satser på Ocas

BKK Nett, som hadde samtlige av sine spenn mangelfullt merket, har ikke arbeidet for å få markører på linene. Årsaken er at selskapet ikke har gitt opp å få Ocas-teknologien.

– Vi jobber fortsatt med å få Ocas-merkingen i drift igjen. Vi har en del spenn som det vil være veldig krevende å merke konvensjonelt, sier divisjonssjef Jens Skår i BKK Nett til Teknisk Ukeblad.

Hvis mastene skulle merkes med blåser ville de ifølge Skår nemlig måtte bygges om og forsterkes.

Selskapet har imidlertid forsøkt å merke endemaster med reflekstape. Men det har vist seg å være vanskeligere enn antatt på grunn av knappe utkoblingsvinduer og vått vestlandsvær. For å få jobben gjort raskere vil selskapet nå isteden montere plater med reflekstape på mastene, forteller Skår.

BKK var tidligere inne på eiersiden i Ocas, men er nå ute av selskapet, som eies av Vestas. Samtidig med Vestas’ oppkjøp overtok selskapet Highlight Safety ansvaret for Ocas-systemet i Norge.

Forstår flygernes uro

Skår sier planen fremdeles er å samarbeide med Highlight Safety om varslingssystemene.

– Skal vi få dette til sammen med Vestas, må vi gjøre en stor del av jobben på våre anlegg selv, mens Vestas forutsettes å ta overvåkingen. For det er ikke alle områder vi har kompetanse på, sier han.

– Vil dere hjelpe andre kraftselskap med å få opp igjen Ocas-teknologien?

– Det som har vært mitt fokus er å arbeide for at våre anlegg blir i tråd med merkeforskriftene. Men hvis løsningen kan utvides til andre, er ikke vi negative til det, sier Skår.

– Flyverforbundet er kritisk til at det tar så lang tid å få merket mastene, og advarer mot at ulykker kan skje i mellomtiden. Hva sier du til det?

– Det er det ikke vanskelig å være enig med dem i. Vi skulle gjerne hatt dette på plass for lengst.

Les også: Nå må Statnetts helikopterpiloter ha simulatortrening

– Raskeste alternativ

– Hvor raskt kan dere få det på plass, rekker dere det innen utgangen av året?

– Jeg hadde trodd vi skulle greie å ha det oppe nå, og vi er ikke komfortabel med situasjonen. Arbeidet har høy prioritet hos oss, men det er også andre som har en rolle i dette arbeidet, sier Skår, med henvisning til Highlight Safety og Vestas.

– Er det snakk om uker eller måneder før dere får det på plass?

– Jeg skulle gjerne hatt det på plass så fort som mulig. Jeg tror fortsatt at det vil gå raskere å få på plass Ocas-merkingen enn det vil vært å merke alternativt. Det er derfor vi fortsatt arbeider med denne løsningen, sier Skår.

River spenn

Hardanger Energi har to fjordspenn som var Ocas-merket, og har i likhet med BKK Nett heller ikke gitt opp merkesystemet.

«Arbeid med å reparere Ocas varslingssystem er startet, men det vil gå noe tid før status på arbeidet er klart. Blir slått på når dette er klart», heter det i deres brev til Luftfartstilsynet.

Selskapet skriver at de i år har utført skogrydding ved endemaster, og testet varsellysene, som skal være i orden.

Hardanger Energi har imidlertid planer om å rive det ene luftspennet fordi det ikke lenger er bruk for det. På grunn av dårlig vær i fjor høst ble dette utsatt, og målet nå er å få det revet i løpet av året.

Søker langsiktig løsning

Styreleder Eskill J. Ahlgren i Highlight Safety er tilbakeholden med å kommentere når, hvordan og med hvilke samarbeidspartnere Ocas-systemet kan gjenoppta driften.

– Vi har ikke løsningen på det nå, men det jobbes fortsatt aktivt med å finne en produksjonsløsning. Vi må finne en langsiktig løsning som er god nok, og vi håper å få til det så snart som mulig i løpet av 2014, men jeg kan ikke gi noe mer nøyaktig svar på når det blir, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Når det drøyer så lenge før dere kommer i drift igjen, tror du ikke det vil gjøre at mange selskaper finner andre løsninger og ikke vil satse på dere lenger?

– Det er klart at det er opp til hvert enkelt selskap å vurdere sin situasjon. Fra vår side gjør vi det vi kan for å sikre en god driftsløsning, sier han.

Luftfartstilsynet vurdere saken

På spørsmål om Luftfartstilsynet synes arbeidet med merkingen går fort nok og om kraftselskapene tar merkesikkerheten alvorlig nok, svarer kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet dette:

«Vi registrerer at merkingen av mange luftspenn ennå ikke er i tråd med kravene i forskriften. Når alle selskapene har gitt tilbakemelding, vil vi ta stilling til hvordan dette skal håndteres videre».

Les også:

Statoil vurderer å bygge havvindpark i Danmark

600 energioperatører er over 50 år  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.