INDUSTRI

Karbonfangst og energiproduksjon til havs - en konseptidé

Kan utvikles og testes umiddelbart, skriver tidligere forskningsleder i Sintef Marintek.

Hvorfor ikke se på energiproduksjon til havs kombinert med CCS og energieksport gjennom hydrogen, spør Otto M. Martens.
Hvorfor ikke se på energiproduksjon til havs kombinert med CCS og energieksport gjennom hydrogen, spør Otto M. Martens. Bilde: Colourbox
4. juli 2016 - 13:16
  • Av Otto M. Martens, tidligere forskningsleder i Sintef Marintek

Gassnova legger i dag frem rapporten om hva et fullverdig anlegg for CCS, fangst og lagring av CO2, skal koste Norge.

I den anledning vil jeg gjerne skissere en konseptidé som jeg ikke har registrert at noen har lagt fram hittil. Kanskje den bør tas i betraktning?

Turbiner, CCS og hydrogen

Den går i korthet på å kombinere teknologiutvikling av vindturbinparker til havs med CCS og energieksport i form av hydrogen i stedet for i strømkabel.

Skip kan anvendes for eksport og import av henholdsvis hydrogen og CO2.

På lokaliteter hvor vindturbiner kan anlegges i nærhet av lokaliteter for havbunnslagring av CO2, utrustes injeksjonsplattformen med fabrikk for produksjon av hydrogen og oksygen, basert på elektrolyse.

Oksygenet anvendes til supplerende kraftproduksjon med modifisert varmekraftmaskin på plattformen. Modifisering består i at ren oksygen, sammen med resirkulert eksos, anvendes istedenfor luft til forbrenning av olje eller gass.

Avgassen består da av bare CO2 og vanndamp. CO2 fanges enkelt ved kondensering av vanndampen, og injiseres for lagring sammen med importert CO2.

Norske spesialiteter 

Dette vil gi en miljøvennlig energiproduksjon og CCS, fullstendig fri for utslipp av CO2 og NOx til atmosfæren.

Om ikke teknologien er kommersielt moden, så er den langt på vei velkjent og høyt prioritert som mulighet for norsk næringsutvikling. Her er Norge ressursmessig og kompetansemessig i særstilling.

Skipstransport av gass og offshore lasting/lossing er norske spesialiteter, og gir fleksibel tilgang til verdensmarkedet.

Skipene kan med fordel drives med hydrogen, og er dermed også fri for utslipp av både CO2 og NOx. Norsk forskning er dertil ledende på utvikling av gass- og dieselmotorer.

Teknologien kan utvikles og testes umiddelbart i påvente av at politiske vedtak resulterer i høy nok pris på CO2 til at både CCS og hydrogen blir tatt i bruk.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.