Kan få sertifikatavtale med forbehold

Kan få sertifikatavtale med forbehold
FORNØYD: Norweas Øistein Schmidt Galaaen er fornøyd med at Norge og Sverige skal undertegne avtale om et felles elsertifikatmarked. Bilde: Norwea

Elsertifikater

Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av elektrisitet basert på fornybare energikilder får en inntekt fra salg av elsertifikater i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk energi. Inntekten fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar kraftproduksjon.

Kilde: OED.

I dag kunngjorde energiminister Ola Borten Moe (Sp) og det svenske Näringsdepartementet at en avtale om et felles elsertifikatmarked fra 1. januar 2012 skal undertegnes i Stockholm kommende onsdag.

Avtalen med svenskene er basert på overenskomsten fra 2009 og protokollen fra desember i fjor.

Den norske loven om elsertifikater ble i dag dessuten godkjent av Kongen i statsråd.

Les mer her: Sertifikat-traktat undertegnes neste uke

Viktig milepæl

Norsk vindkraftforening (Norwea) er fornøyd.

– Med Kongens sanksjonering av loven, og forskriftene i kjømda ser vi at sertifikatjusen på norsk side virkelig setter seg. Vi forstår det også som om de svenske lovendringene er rett rundt hjørnet.

I tillegg er det en utrolig viktig milepæl at man nå er enige om traktaten som regulerer det svensk-norske sertifikatsamarbeidet, sier Norweas Øistein Schmidt Galaaen.

– Ikke minst er det positivt at markedet får tilgang til avtalen. Det samme gjelder naturlig nok Riksdag og Storting som jo skal gi sitt samtykke, sier Galaaen.

Les også: OED utsetter sertifikathøring

Forbehold

– Tror du det fortsatt er forbehold i avtalen om at Norge får sluttført fornybarforhandlingene med EU?

– All den tid vi ikke er helt ferdige med implementeringen av fornybardirektivet, får vi tro det er et fortsatt forbehold om Norge og direktivet i denne som i de forrige avtalene. Men vi tror at forbeholdenes tid snart er forbi, sier Galaaen.

Men han understreker at nattesøvnen ikke helt på plass før vi har EØS-komitévedtak i sikte.

Les også: Fornybarforhandlingene ble ikke ferdig likevel

Ingen kommentar

Statssekretær Eli Blakstad i Olje- og energidepartementet vil overfor Teknisk Ukeblad ikke si om avtalen med Sverige inneholder noe forbehold om norsk fornybaravklaring med EU.

– Nei, det vil jeg ikke gå inn på. Selve avtalen vil energiministeren og den svenske næringsministeren presentere onsdag neste uke.

Pressetalsmann Erik Bratthall i det svenske Näringsdepartementet ønsker heller ikke å kommentere om det er noe slik forbehold, og henviser til onsdagens pressekonferanse.

Sverige har borgerlig mindretallsregjering, og må ha støtte i Riksdagen, for eksempel fra sosialdemokratene, for å få avtalen igjennom.

– Tror du det går greit?

– Det får du spørre svenskene om, men jeg regner med det, sier Blakstad.

Les også: – Sommel hemmer kraftutbyggingen

Les også: – Halvparten havner i Norge

Les mer om: