KLIMA

Kaller norsk dekkgjenvinning «skjult deponering»

SKAPER STRID: Det danske gjenvinningsselskapet Genan mener de resirkulerer norske dekk på en mer miljøvennlig måte enn konkurrenten Ragn-Sells. Danskene mener norske miljømyndigheter burde grepet inn og påvirket Norsk Dekkretur til å velge dem.
SKAPER STRID: Det danske gjenvinningsselskapet Genan mener de resirkulerer norske dekk på en mer miljøvennlig måte enn konkurrenten Ragn-Sells. Danskene mener norske miljømyndigheter burde grepet inn og påvirket Norsk Dekkretur til å velge dem. Bilde: Jannicke Nilsen

Genan

  • Genan er verdens største dekkgjenvinningsselskap og har fire store resirkuleringsfabrikker i Europa. Samtidig holder de på å bygge verdens største resirkuleringsfabrikk i Houston, Texas.
  • Genan granulerer dekkene sine og bryter hvert dekk ned i sine opprinnelige bestanddeler. Ut kommer følgende: 67 prosent gummi, 18 prosent stål, 14 prosent tekstil og 1 prosent restavfall.
  • Mesteparten av produktene deres blir brukt i asfalt og som dekke på kunstgressbaner.


Civil engineering mindre miljøvennlig

  • Institute for Energy and Environmental Research i Tyskland, Copenhagen Resource Institute og Force Technology sammenlignet i 2009 civil engineering-resirkulering med resirkulering der dekk blir granulert og både brukt i asfalt og som dekke (eksempelvis på kunstgressbaner).
  • Undersøkelsen, som riktignok ble bestilt av Genan, har sammenlignet de to metodene innenfor ni forskjellige kategorier – deriblant potensialet for global oppvarming, giftighet, bruken av mineralske råvarer og energibruk.
  • Civil engineering kommer dårligere ut i samtlige ni kategorier. Forfatterne av studiet beregner at man kunne spart 570 000 tonn CO2 per 300 000 dekk hvis man hadde erstattet civil engineering med resirkuleringen nevnt ovenfor.

I september 2010 skrev Teknisk Ukeblad om Genans tunge lobbyvirksomhet for å vippe Ragn-Sells av den norske dekkgjenvinnings-tronen.

Selskapet hadde da hatt kontrakten i 10 år. I september signerte de en ny femårskontrakt verdt 450 millioner kroner.

Skjult deponering

Det reagerer Genan-sjef Thomas Becker på. I et brev sendt til miljøvernminister Erik Solheim mot slutten av fjoråret skriver han:

– Den vinnende virksomheten vil framover transportere en stor del av brukte norske dekk til såkalte civil engineering-formål i Finland og Estland, hvilket etter min oppfatning ikke har noe med gjenvinning å gjøre, men snarere er et ord for skjult deponering.

KRITISK: Direktør Thomas Becker i Genan mener Norge mister miljøkredibilitet med Ragn-Sells som ansvarlig for gjenvinningen av norske dekk. Lars Holm

Gir problemet videre

Becker sier at Ragn-Sells skjærer dekkene i store stykker, legger dem i veifyllinger og losseplasser i utlandet og dermed skyver gjenvinningsansvaret over på framtidige generasjoner.

– Vår henvendelse til miljøminister Erik Solheim er ikke skrevet for å kritisere virksomheter som arbeider innenfor lovens rammer. Kritikken går på hvordan det i det hele tatt er mulig i en miljømessig framtredende nasjon som Norge å akseptere at gode ressurser som dekk går til den slags formål, presiserer markedssjef Lars Raahauge overfor Teknisk Ukeblad.

Les også: Kjemper om brukte bildekk

Ikke enig

Avdelingsdirektør Henrik Hallgrim Eriksen i Miljøverndepartementet påpeker at civil engineering-formål er lovlig.

– Ragn-Sells, som vant den aktuelle anbudsrunden, skal blant annet gjenvinne de kasserte bildekkene slik at de brukes som toppdekke til deponier. Dekke av deponier er viktig for å unngå ukontrollert lekkasje av miljøgifter og klimagasser. En dom i en EU-rettssak har slått fast at dette er å regne som gjenvinning, skriver han i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Sto kun på penger

Genan gir seg imidlertid ikke. Becker skriver i brevet sitt at miljømyndighetene burde gjort mer for å få Norsk Dekkretur, som eies av landets dekk- og bilimportører, til å akseptere Genans tilbud – et tilbud også Veidekke Gjenvinning var med på.

Becker sier penger har vært tungen på vektskålen i anbudsrunden, ikke miljøhensynet.

Dette støttes opp av et brev sendt til Genan av konsulentfirmaet Albaran.

Her står det at Ragn-Sells’ tilbud var vesentlig bedre økonomisk sett, og at Genans tilbud var bedre på gjenvinningsløsninger.

Ragn-Sells: – Genan neglisjerer realiteten

– Ikke vårt ansvar

Eriksen i Miljøverndepartementet sier spørsmålet om penger ikke angår dem.

– Det er Norsk Dekkretur som har vurdert anbudene, Miljøverndepartementet har ingen rolle i dette, sier han.

Likevel påpeker Eriksen at departementet følger nøye med på hvordan norske dekk blir resirkulert.

– Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) arbeider med å vurdere miljøbelastningen knyttet til ulike gjenvinningsformer for kasserte dekk. På grunnlag av deres konklusjoner skal det vurderes om det er behov for å endre regelverket, skriver Eriksen.

Klif ønsker ikke ikke kommentere denne saken overfor Teknisk Ukeblad.

Til den tredje verden

Becker mener avtalen med Ragn-Sells også åpner for større eksport av brukte norske dekk til Afrika. Dette hevder han er umoralsk og går ut over Norges miljøkredibilitet.

– Norge har med rette et internasjonalt omdømme for miljø på det aller høyeste nivå. Det var derfor vært en stor skuffelse for oss å se hvordan miljøet og klimaet i spørsmål om brukte dekk har blitt prioritert helt sist, skriver han.

Les også: Dekkgjenvinning: – Må bruke ny teknologi

– Alle påstår at de henter det de skal

Slakter norske klimavurderinger om bildekk

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.