Kaller Fornebubanen Norges største miljøtiltak – mener staten må punge ut

Varaordfører i Bærum Siw Wikan mener at regnestykket ikke går opp med 30.000 beboere og 25.000 arbeidsplasser på Fornebu. – Skal de kjøre bil, spør Wikan.

Kaller Fornebubanen Norges største miljøtiltak – mener staten må punge ut
Siw Wikan (bildet), varaordfører fra Høyre i Bærum, mener staten må bidra til å redde Fornebubanen. Aps Andreas Halse har derimot mistet troen på støtte fra egen regjering. Foto: Bærum Høyre/Tuva Strøm Johannessen

Siw Wikan, varaordfører fra Høyre i Bærum kommune, mener staten nå må punge ut for å bidra til å få Fornebubanen i havn etter budsjettsprekken på 4,7 milliarder.

– Obos og andre utbyggere har vært på tilbudssida, så det er betimelig å ta en runde og se hva mer man kan få til. Så må Oslo ta en runde og se hva de kan få til i sine områder. Det har de ikke begynt på en gang. Men staten må på banen, ingen tvil.

Hun er svært kritisk til Oslo Aps nylig framlagte liste på seks krav som de ønsker oppfylt for å si ja til fortsatt bygging av banen.

Der blir Viken og Bærum bedt om å bidra ytterligere. Oslo Aps egen regjering er derimot fraværende på listen.

– Det et spill der, for de setter Bærum og Viken litt sjakk matt ved å stille disse kravene. Det er vanskelig å si at kravene er urimelige, men de er litt merkelige sett i kontekst av at det allerede foreligger en avtale.

Ap vil forhandle uten staten

Andreas Halse,  Aps gruppeleder i Oslo bystyre, har uttalt at Oslo Ap «for så vidt» ønsker statlig støtte til Fornebubanen.

Les også

At de likevel ikke har statlig støtte på listen over de seks kravene til Fornebubanen, forklarer Halse med at det ikke er hos staten løsningen ligger.

– Kravene handler først og fremst om ting vi kan løse selv. Fornebubanen er regulert i Bærum og Oslo og finansiert på Fylkestinget i Viken. Det er vi som sitter med nøkkelen, og vi som er forhandlingspartene, sier Halse til TU.

Han mener det ikke kan kalles forhandling å be om statlige midler for å si ja til Fornebubanen.

– En overbudsliste fra den borgerlige regjeringen

Halse viser også til at det er ventet kutt i andre store samferdselsprosjekter.

– Nasjonal transportplan var en overbudsliste fra den borgerlige regjering som man må kutte i uansett, sier han.

Han viser til den historisk høye prisstigningen på råvarer og økte utgifter til forsvar.

– Det kommer til å bety kutt i samferdselsprosjekter landet rundt. Å måtte be om statlige midler her har jeg rett og slett ikke tro på, sier Halse.

– Skal de kjøre bil inn der, da?

Etter at kravene ble framsatt av Oslo Ap mandag kveld, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård svart at det er uaktuelt for staten å spytte inn mer penger.

– Fornebubanen er kanskje Norges største og viktigste miljøprosjekt. Da er det litt merkelig at ikke regjeringen som kommer på banen. Vi har 25 000 som skal jobbe på Fornebu, og rundt 30 000 flere som skal bo på Fornebu. Mange av disse skal inn til Oslo. Skal de kjøre bil inn der, da, spør Wikan.

Trafikkvolumet er ikke mulig å fange opp med buss, for bussen er allerede full i dag, bemerker hun. 

Les også