OLJE OG GASS

Jobber med ny Yme-løsning

Talisman jobber med Aker Solutions for å finne alternative løsninger til Yme-plattformen, som nå er evakuert.

Yme-prosjektet har skapt mye hodebry for partnerne. Nå jobber de med Aker Solutions for å finne alternative måter å hente opp oljen på.
Yme-prosjektet har skapt mye hodebry for partnerne. Nå jobber de med Aker Solutions for å finne alternative måter å hente opp oljen på. Bilde: Lars Aabø

Skandaleplattformen

  • Yme er et oljefelt i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77–93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at det har vært nedstengt.
  • Plattformen er en produksjons- og lagringsplattform. Talisman Energy Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Norske AEDC med 20 prosent, Lotos Exploration and Production Norge AS med 20 prosent eierandel og Wintershall Norge ASA med 10 prosent eierandel.
  • Det blir stadig funnet nye feil på plattformen, og leverandøren SBM har problemer med å dokumentere utstyret om bord. Det er fremdeles store mangler med det elektriske systemet, brannvegger som ikke er dokumentert sikre, usikkerhet knyttet til vekten av plattformen og ledninger og stikkkontakter i byssen som ikke er skjult, noe som øker faren for kortslutning.
  • Talisman og SBM har ulike tolkninger av norsk regelverk. SBM har fått bistand fra Det Norske Veritas og Sintef, men DNV er brukt som et konsulentselskap og har ikke myndighet til å sertifisere utstyr på denne typen innretninger. Det er Petroleumstilsynet som skal godkjenne plattformen.

For kort tid siden valgte Talisman å evakuere mannskapet på Yme-plattformen, som følge av sprekker i fundamentet på plattformen.

Hendelsen er den siste i en lang rekke av uheldige hendelser rundt Yme-prosjektet. Alle feilene og manglende på plattformen har ført til at Olje- og energidepartementet krever en ny plan for utbygging og drift (PUD) av operatør Talisman.

Det er også store sjanser for at plattformen kan bli skrotet, dersom ikke alle feilene og manglende lar seg reparere.

Kan bli ny plattform

Nå sier Talisman til Teknisk Ukeblad at de jobber sammen med andre leverandører for å finne alternative løsninger for å hente opp oljen fra Yme-feltet.

– I april i år ble det satt i gang et arbeid med å få frem alternative måter å produsere Yme-oljen på. Arbeidet har pågått siden, og er fortsatt like aktuelt, sier informasjonssjef i Talisman, Andreas Middelthon.

– Kan det bli et kontraktsbrudd mellom SBM og lisenspartnerne?

– Det er ikke en diskusjon mellom partene.

– Er det snakk om at dere bygger en ny produksjonsenhet?

– Jeg kjenner ikke detaljene, men det er flere muligheter som ses på. Dette er arbeid som foregår i regi av Talisman og er godt støttet av Aker Solutions. Det dreier seg om konsepter som modnes frem til en viss grad, for å ikke legge for mye penger i det, sier Middelthon.

Les også: Dette har gått galt på Yme

Høsten blir avgjørende

– Når vil dere eventuelt gå videre med dette arbeidet?

– Høsten er full av sentrale beslutninger omkring Yme. Også partnerne i prosjektet er i tett samarbeid med oss på all aspekter av Yme-prosjektet, sier Middelthon.

Aker Solutions bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at de har en rammekontrakt med Talisman for modifikasjon og vedlikehold av samtlige plattformer på norsk sokkel. Selskapet ønsker ikke å kommentere Yme-prosjektet spesifikt.

SBM har mistenkt arbeidet

Totalleverandør SBM har tidligere mistenkt Talisman for å jobbe med alternative løsninger til Yme-plattformen, for å unngå å bruke dagens plattform. Talisman har ikke avvist dette, men har på daværende tidspunkt ikke sagt noe om det formelle samarbeidet med Aker Solutions.

Det er ikke kjent hvilke termineringsklausuler som er lagt inn i kontrakten mellom plattformeier SBM og Talisman. Men mye kan tyde på at fristen nærmer seg.

Det er fortsatt usikkert hvor lenge plattformen vil stå ubemannet etter evakueringen for to uker siden.

Avventer rapport fra DNV

Nå avventer Talisman en rapport fra totalleverandør SBM. Rapporten blir laget av DNV, som nå jobber med å vurdere hvorvidt plattformen er trygg nok å gå tilbake til. Alternativet er at det må gjøres utbedringer i fundamentet får plattformen eventuelt kan bemannes igjen.

Evakueringen skal først og fremst skyldes mangel på dokumentasjon, og er ifølge Talisman mer en formalitet enn en direkte sikkerhetstrussel.

SBM har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Les også: Yme kan bli skrotet

Veritas-godkjent utstyr virker ikke

Talisman har fått innsideinformasjon

Yme-reparasjonene kraftig forsinket

 

Yme-prosjektet raser i verdi  

Les mer om: