DEBATT

Jernbane til Fornebu kan bli mye billigere enn T-bane

Et viktig og realistisk alternativ til Fornebubanen er utelatt: Jernbane!

Svein Skartsaterhagen, her på Lysaker stasjon, var tidligere planlegger i Jernbanedirektoratet.
Svein Skartsaterhagen, her på Lysaker stasjon, var tidligere planlegger i Jernbanedirektoratet. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen
Svein Skartsæterhagen
11. juni 2022 - 11:00

Baneløsning til Fornebu har vært planlagt siden før flyplassen ble nedlagt, og man landet til slutt på T-bane. Byggingen har imidlertid vist seg å bli mye dyrere enn planlagt, og det har kommet stadig nye overskridelser. I det siste har det blitt så dyrt at flere politikere seriøst vurderer å skrote hele banen.

Et viktig alternativ utelates

Ruter har nylig laget en oppsummering av de ulike alternativene for banebetjening av Fornebu. Her omtales bybane, metro, semimetro, superbuss, automatbane.
Ett viktig og realistisk alternativ er imidlertid utelatt: jernbane!

Jernbane blir billigere å bygge

Siden T-banen må bygges helt fra Majorstua, skal det bygges litt over 8 kilometer ny bane. Men ved isteden å bygge en ny lokaltogstrekning fra Stabekk-området til Fornebu, trengs det bare ca. 3 kilometer jernbane for å betjene de tre planlagte stasjonene på Fornebubanen. En stor del av anleggene som nå er under bygging på Fornebulandet, bør kunne inngå i en jernbaneløsning.

Jernbaner er ofte litt dyrere pr. meter enn T-bane, dels fordi jernbane trenger noe større tunneler pga. strømavtagere på taket og dels på grunn av lengre tog og dermed lengre plattformer. Men når strekningen som skal bygges er så mye kortere, vil totalsummen likevel bli betydelig lavere for jernbanealternativet.

Jernbane blir billigere å drifte

En jernbane til Fornebu vil også være billig å drifte. I dag snur en del tog på Høvik. Togene burde hatt Lysaker som endestasjon, men der er det ikke plass til å vende. De kjører derfor nesten tomme Lysaker-Stabekk – og helt tomme siste biten fram til Høvik. Dersom disse togene isteden kjørte til Fornebu, ville de ha ledig kapasitet for passasjerer til/fra Fornebu selv om de skulle være fulle øst/syd for Oslo S, se figur nedenfor.

Prinsippskisse for fyllingsgrad for tog Høvik – Oslo S

For å drifte et togtilbud til Fornebu ville det heller ikke være behov for å kjøpe flere tog eller ansette mer personale, fordi togene ikke trenger lenger tid på å kjøre Lysaker-Fornebu enn Lysaker-Høvik. Samtidig ville togene få mange flere passasjerer fra de tre stasjonene på Fornebu enn de får på Stabekk, så det blir mye større nytte for samfunnet uten noen ekstra kostnad.

De nye lokaltogene som Norske Tog har bestilt, vil passe utmerket til denne trafikken.
Jernbane gir kortere reisetid til sentrale knutepunkter i Oslo

Med jernbane blir det kortere reisetid til de to tyngste knutepunktene i Oslo: Nationaltheatret og Oslo S. Disse er viktigere enn Majorstuen.

De planlagte nye T-bane-stasjonene ligger dypt, så det blir et tillegg i reisetiden for å komme opp på bakkenivå både for Lysaker, Vækerø og Skøyen T-banestasjoner. Derfor vil reisende mellom Fornebu og Vestkorridoren få kortere byttetid på Lysaker i jernbanealternativet enn i T-bane-alternativet.

Fornebubanens betydning for banestrukturen i Oslo-området

Jernbanen i Oslo-området har mange flere baner inn mot byen fra øst enn fra vest. Dette medfører at flere tog som går gjennom Oslo-tunnelen ikke har noe særlig marked i vest. Dermed er det flere tog som ikke får utnyttet sin kapasitet når de kjører vest for Oslo S. Slik gir hver togavgang mindre samfunnsnytte enn om det var mer balansert.

På den andre siden har T-banen fire østlige grenbaner og fire vestlige grenbaner, + Ringen hver vei + linje 4 vestover via Ringen mot Vestli: Gjennom sentrumstunnelen går altså fem linjer mot øst og seks mot vest. Fornebubanen vil, som en ekstra grenbane i vest, øke ubalansen i antall linjer. Da blir det en T-banelinje fra vest som ikke har et tilsvarende marked i øst.

Fornebubanen som jernbane vil derfor gi store «systemfordeler» i jernbanesystemet, mens T-bane til Fornebu risikerer å øke ubalansen i T-banesystemet. Fornebubanen er ikke nødvendig for å øke antall avganger for eksempel på linje 5 mot Vestli. Å øke frekvensen på de eksisterende T-banelinjene krever først og fremst ny stasjon på Majorstua og innføring av nytt signalsystem.

Hva bør gjøres nå?

Muligheten for å bygge jernbane til Fornebu bør undersøkes grundigere.

Jernbanedirektoratet bør få i oppdrag å utrede hvilket togtilbud som kan etableres dersom det bygges jernbane til Fornebu – og hvordan dette kan innpasses i planene for utvikling av togtilbudet i Oslo-området.

Med Fornebubanen som jernbane blir det lettere å finansiere nytt signalsystem for T-bane og utbygging av Majorstua stasjon. Dermed kan frekvensen økes på T-banens sentrumstunnel.

Svein Skartsæterhagen er på Lysaker stasjon, der han mener Fornebubanen som tog kan kobles på lokaltognettet.
Les også

Kan Fornebubanen erstattes av tog?

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.