SAMFERDSEL

Kan Fornebubanen erstattes av tog?

Tre kilometer togtunnel, koblet rett på toglinjen ved Lysaker. Kortere, billigere, raskere. Det mener tidligere planlegger i Jernbanedirektoratet. Politikerne er ikke entusiastiske.

Svein Skartsæterhagen er på Lysaker stasjon, der han mener Fornebubanen som tog kan kobles på lokaltognettet.
Svein Skartsæterhagen er på Lysaker stasjon, der han mener Fornebubanen som tog kan kobles på lokaltognettet. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Svein Skartsæterhagen har jobbet med kapasitet innen jernbanesektoren, blant annet i Jernbaneverket, der han har sett på sammenhenger mellom infrastruktur, togmateriell og ruteopplegg for å gi et best mulig togtilbud til de reisende.