Kan Fornebubanen erstattes av tog?

Tre kilometer togtunnel, koblet rett på toglinjen ved Lysaker. Kortere, billigere, raskere. Det mener tidligere planlegger i Jernbanedirektoratet. Politikerne er ikke entusiastiske.

Kan Fornebubanen erstattes av tog?
Svein Skartsæterhagen er på Lysaker stasjon, der han mener Fornebubanen som tog kan kobles på lokaltognettet. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Svein Skartsæterhagen har jobbet med kapasitet innen jernbanesektoren, blant annet i Jernbaneverket, der han har sett på sammenhenger mellom infrastruktur, togmateriell og ruteopplegg for å gi et best mulig togtilbud til de reisende.