Enova gir ikke støtte til solcellepanel på hytter, og har ingen planer om å endre regelverket.
Enova gir ikke støtte til solcellepanel på hytter, og har ingen planer om å endre regelverket. (Bilde: VESLEMØY NESTVOLD)

ENOVAS STØTTE TIL HUSHOLDNINGENE

Installerer du solceller hjemme kan du få støtte. På hytta kan du glemme det

Solenergiforeningen vil endre regelverket.

I dag gir Enova opptil 28 750 kroner i støtte til husholdninger som installerer solcellepanel. Men det gis ingenting i støtte om solcellene bygges på folks fritidsbolig.

Dette vil Solenergiforeningen endre.

– Det er ingen grunn til å utelukke gode energi- og klimaprosjekter fra fritidsboligene. De er en del av det samme energisystemet, sier foreningens generalsekretær Åse Lekang Sørensen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Statnett bekrefter torpedo på NorNed-kabelen

Strømbruken tredoblet

Hun viser til at hyttene blir stadig større og at energibruken øker. Tall fra SSB viser at forbruket i hytter og fritidshus steg fra 696 GWh i 1993, til hele 2141 GWh i 2013.

Sørensen mener solcellene spesielt vil passe godt i sommerhytter langs kysten, og hun har snakket med flere hytteeiere som er interessert i Enova-støtte. Hun mener det kun vil være naturlig med solcellestøtter til hytter som er tilkoblet strømnettet.

– Når en hytte er tilkoblet nettet kan installering av solenergi ha like positiv effekt som om anlegget var montert i en ordinær bolig, sier Sørensen.

Det enkleste ville ifølge Sørensen være å utvide dagens støtte ordning til også å gjelde hytter, slik at man slipper å lage en helt ny ordning.

Les også: Hvis alle skiftet til denne lyspæren, kunne verden stengt 100 store atomkraftverk

Enova sier nei

Programdirektør Øyvind Leistad i Enova sier til Teknisk Ukeblad at det ikke er aktuelt å utvide støtten til også å gjelde fritidsboliger.

– Generelt er husholdningsstøtten knyttet til helårsboliger, for å sikre lang tids bruk. Det er i husene man oppholder seg lengst at man vil ha størst effekt av tiltakene. Der vil tiltakene ha størst demonstrasjonseffekt og gi mest markedsutvikling, sier Leistad.

– Men et solcellepanel leverer jo like mye strøm til nettet enten det er koblet til på hytta eller hjemme hos folk?

– Alle de andre støttetiltakene våre opp mot husholdningene er knyttet til å få mest mulig bruk. Og det er helårsboligen som gir høyest brukstid. Men vi skjønner argumentet at dette ikke har noe å si for solcellene, som produserer enten man er der eller ikke. Vi ønsker imidlertid å likebehandle de ulike teknologiene, for at ordningen skal være enkelt å forholde seg til og ubyråkratisk å bruke. Det ville krevd økt kontrollbehov å ta med hyttene. Det er en avveining, og vi legger vekt på å ha en lett og oversiktlig ordning, sier Leistad.

Les også: Vil gi straffeskatt til private solcelleeiere

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå