Installerer du solceller hjemme kan du få støtte. På hytta kan du glemme det

Solenergiforeningen vil endre regelverket.

Installerer du solceller hjemme kan du få støtte. På hytta kan du glemme det
Enova gir ikke støtte til solcellepanel på hytter, og har ingen planer om å endre regelverket. Bilde: VESLEMØY NESTVOLD

I dag gir Enova opptil 28 750 kroner i støtte til husholdninger som installerer solcellepanel. Men det gis ingenting i støtte om solcellene bygges på folks fritidsbolig.

Dette vil Solenergiforeningen endre.

– Det er ingen grunn til å utelukke gode energi- og klimaprosjekter fra fritidsboligene. De er en del av det samme energisystemet, sier foreningens generalsekretær Åse Lekang Sørensen til Teknisk Ukeblad.

Les også: Statnett bekrefter torpedo på NorNed-kabelen

Strømbruken tredoblet

Hun viser til at hyttene blir stadig større og at energibruken øker. Tall fra SSB viser at forbruket i hytter og fritidshus steg fra 696 GWh i 1993, til hele 2141 GWh i 2013.

Sørensen mener solcellene spesielt vil passe godt i sommerhytter langs kysten, og hun har snakket med flere hytteeiere som er interessert i Enova-støtte. Hun mener det kun vil være naturlig med solcellestøtter til hytter som er tilkoblet strømnettet.

– Når en hytte er tilkoblet nettet kan installering av solenergi ha like positiv effekt som om anlegget var montert i en ordinær bolig, sier Sørensen.

Det enkleste ville ifølge Sørensen være å utvide dagens støtte ordning til også å gjelde hytter, slik at man slipper å lage en helt ny ordning.

Les også: Hvis alle skiftet til denne lyspæren, kunne verden stengt 100 store atomkraftverk

Enova sier nei

Programdirektør Øyvind Leistad i Enova sier til Teknisk Ukeblad at det ikke er aktuelt å utvide støtten til også å gjelde fritidsboliger.

– Generelt er husholdningsstøtten knyttet til helårsboliger, for å sikre lang tids bruk. Det er i husene man oppholder seg lengst at man vil ha størst effekt av tiltakene. Der vil tiltakene ha størst demonstrasjonseffekt og gi mest markedsutvikling, sier Leistad.

– Men et solcellepanel leverer jo like mye strøm til nettet enten det er koblet til på hytta eller hjemme hos folk?

– Alle de andre støttetiltakene våre opp mot husholdningene er knyttet til å få mest mulig bruk. Og det er helårsboligen som gir høyest brukstid. Men vi skjønner argumentet at dette ikke har noe å si for solcellene, som produserer enten man er der eller ikke. Vi ønsker imidlertid å likebehandle de ulike teknologiene, for at ordningen skal være enkelt å forholde seg til og ubyråkratisk å bruke. Det ville krevd økt kontrollbehov å ta med hyttene. Det er en avveining, og vi legger vekt på å ha en lett og oversiktlig ordning, sier Leistad.

Les også: Vil gi straffeskatt til private solcelleeiere