Inovyn får Enova-støtte – elektrifiserer prosess med ny teknologi

Inovyn på Rafnes får 138 millioner kroner fra Enova til å ta i bruk ny teknologi som skal erstatte fossile energikilder med elektrisitet.

Inovyn får Enova-støtte – elektrifiserer prosess med ny teknologi
Etylen kommer til Ineos på Rafnes med gasskip fra USA. Invyn-anlegget ligger midt inne på anlegget. Foto: Tore Stensvold

Petrokjemianlegget i Bamble i Telemark produserer plastråstoffet vinylklorid ved hjelp av fossil energi. Ny teknologi skal tas i bruk for å elektrifisere prosessen.