KARRIERE

Ingeniøren hadde åtte midlertidige kontrakter på fire år. Så slo retten fast at hun har fast jobb

Nå vil arbeidsgiver ha omkamp.

Ingeniøren hadde en rekke midlertidige ansettelser ved Oslo universitetssykehus.
Ingeniøren hadde en rekke midlertidige ansettelser ved Oslo universitetssykehus. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
2. nov. 2018 - 05:15

En ingeniør vant nylig en arbeidsrettssak mot Oslo universitetssykehus (OUS). Oslo tingrett slår fast at ingeniøren er fast ansatt på sykehuset, men dommen er nå anket.

Ingeniøren, som er Tekna-medlem, hadde til sammen åtte midlertidige arbeidsavtaler med sykehuset. 

Ingeniørorganisasjonen mente hun var ulovlig, midlertidig ansatt på sykehuset, og fikk medhold i dette. Sykehuset ble også dømt til å betale 25.000 kroner i erstatning for usikkerheten de hadde påført henne.

Mener dommen er feil

Dommen ble først omtalt i Tekna-magasinet, men nå har sykehuset anket dommen på alle punkter. 

De mener ingeniøren verken har krav på fast stilling eller erstatning.

– OUS har anket dommen fordi man mener domsresultatet er feil. Det ankes både over tingrettens bevisvurdering og rettsanvendelse, skriver OUS-advokat Arne Moland i en epost til Teknisk Ukeblad.

– Utover dette har OUS ingen kommentarer. Det OUS har å si om saken vil bli anført under ankeforhandlingen i lagmannsretten, forsetter han.

Det er ennå ikke klart når saken kommer opp for lagmannsretten.

– Prinsipiell seier

Ingeniøren fikk juridisk hjelp av Tekna. Ingeniørorganisasjonen har lenge hatt sterke meninger om midlertidig ansettelser. Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg har tidligere uttalt at midlertidig ansatte i akademia er et likestillingsspørsmål.

Organisasjonen var derfor godt fornøyd med tingrettsdommen, da den kom.

– Denne dommen er en viktig prinsipiell seier for oss. Den stadfester at det ikke er større muligheter til å ansette folk midlertidig i virksomheter som driver med forskning eller bare prosjektbasert arbeid, heller ikke ved eksternt finansierte prosjekter, uttalte Synne Lüthcke Lied, som er advokatfullmektig i organisasjonen til Tekna-magasinet.

Etter anken gir Lied følgende kommentar til Teknisk Ukeblad:

– Vi mener at dommen fra Oslo tingrett er riktig, men vi forholder oss til at OUS har valgt å anke, uttaler advokatfullmektig i Tekna, Synne Lüthcke Lied.

Åtte arbeidskontrakter

Arbeidsforholdet startet sommeren 2013, da ingeniøren ble tilbudt sommerjobb i et firma som samarbeider med sykehuset. Hun skulle jobbe med et forskningsprosjekt ved Institutt for kreftforskning.

Samme høst gikk sommerjobben over til en fulltidsstilling. Ved årsskiftet ble så ingeniøren ansatt i en midlertidig stilling som ingeniør ved samme institutt. Avtalen løp ut 1. august 2014, men ble forlenget ut året. Kontrakten ble etterfulgt av ytterligere syv arbeidsavtaler frem til 31. desember 2017. Etter det fikk hun en ny midlertidig kontrakt med firmaet som samarbeider med sykehuset.

Totalt hadde ingeniøren åtte midlertidige arbeidsavtaler med sykehuset. Hele tiden jobbet hun med det samme forskningsprosjektet.

I november 2017 fikk hun beskjed om at engasjementet løp ut 31. desember. Gjennom Tekna krevde hun så fast ansettelse. Ingeniøren og arbeidsgivere ble ikke enige under et påfølgende forhandlingsmøte.

På vegne av ingeniøren, så saksøkte Tekna sykehuset i mars 2018. 

– Illojal omgåelse av fireårsregelen

Tekna mente sykehuset illojalt hadde omgått arbeidsmiljølovens bestemmelse om midlertidig ansettelse og at hun derfor var fast ansatt. De mente at dersom ikke sykehuset ønsket å beholde henne som arbeidstaker, så måtte de si henne opp.

De mente flere forlengelser av et midlertidig arbeidsforhold tydet på at det gikk ut på å utføre ordinært arbeid i virksomheten, og derfor at den midlertidige ansettelsen var ugyldig.

«At arbeidsforholdet ble avsluttet på dagen fire år etter at hun tiltrådte, må anses som en illojal omgåelse av fireårsregelen», argumenterte de ifølge dommen.

Tekna-advokaten argumenterte også med at motivet bak arbeidsgiverskiftet fra det eksterne firmaet og til Oslo universitetssykehus og tilbake igjen var å unngå fast ansettelse. «Hun har gjort den samme jobben, på det samme prosjektet, ved det samme arbeidsstedet», argumenterte advokaten ifølge dommen.

De argumenterte videre for at saken hadde vært en stor belastning for ingeniøren, og at hun hadde krav på erstatning for ikke-økonomisk skade på grunn av ulovlig midlertidig ansettelse.

Skyldte på misforståelse

Oslo Universitetssykehus mente at de ikke hadde gjort noe galt.

De argumenterte for at ingeniørens arbeid var av midlertidig karakter, og at de ikke hadde behov for ingeniørens komptanse ut over forskningsprosjektet.

Sykehuset pekte på at forskningsprosjektet også hele tiden var styrt og finansisert av det eksterne firmaet, og at ansettelsen av henne skjedde på grunn av en misforståelse hos sykehuset.

De argumenterte også for at fireårsregelen må tolkes bokstavelig, og at det ikke var riktig å legge sammen arbeidstid hos ulike arbeidsgivere.

I retten argumenterte de også for at sykehuset har for mange ansatte ingeniører og at det for tiden er aktuelt med nedbemanninger.

– Misforsto arbeidsmiljøloven

Etter en helhetsvurdering kom retten til at ingeniørens arbeid ved sykehuset ikke var av midlertidig karakter. De slår fast at hun er fast ansatt ved Oslo universitetssykehus.

«Ved denne vurderingen har retten lagt vekt på at arten av hennes arbeid ikke synes å skille seg særlig fra instituttets øvrige virksomhet. Forskning er dets kjernevirksomhet», heter det i dommen.

Også dommerne pekte på at ingeniøren hadde vært midlertidig ansatt ved sykehuset i nøyaktig fire år.

«I realiteten har hun arbeidet med prosjektet i over fem år. Det er foreløpig ingen planer om å avslutte det. Dette taler for at Oslo universitetssykehus har et relativt stabilt behov for hennes arbeidskraft», skriver dommeren i sin argumentasjon for at ingeniøren er fast ansatt.

Retten mente at ingeniørens arbeidsavtaler med Oslo universitetssykehus så ut til å bygge på «arbeidsgivers misforståelse av praksis og arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse».

«Etter bevisføringen anser ikke retten det for sannsynliggjort at Oslo universitetssykehus noen gang har vurdert konkret om (ingeniørens, red.anm) arbeid er av midlertidig karakter», heter det i dommen.

Flertallet av dommerne mente også at ingeniøren hadde krav på erstatning på grunn av den langvarige usikkerheten hun har levd med.

«Hun har vært gitt stadig nye, midlertidige arbeidsavtaler når hun egentlig skulle hatt fast ansettelse», heter det i dommen.

Tingrettsdommen er ikke rettskraftig nå som den er anket til Borgarting lagmannsrett.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.