Ingen koordinering av elektrifisering

Ingen koordinering av elektrifisering
Elektrifisering av sokkelen må koordineres, mener Kjartan Hauglum. Bildet viser Gjøa, som ligger rett vest for Florø og er den siste plattformen på sokkelen som har blitt elektrifisert. Kabelen som sørger for kraftforsyning til land skimtes til høyre på plattformen. Bilde: GDF Suez

På Utsira-høyden er det flere felt som er aktuelle for elektrifisering, både gigantfunnet Sverdrup, Luno, Draupne og Dagny.

– En mulig elektrifisering på Utsira-høyden passer ikke inn som del av et internasjonalt offshore kraftnett, Utenlandskabler gir ikke elektrifisering på et seminar om elektrifisering i regi av miljøstiftelsen Zero tidligere denne måneden.

Ifølge Hauglum kan det imidlertid være aktuelt å elektrifisere Utsira som en del av et regionalt offshorenett. Men da måtte kapasiteten økes vesentlig utover hva Utsira-området trenger i dag.

Spenningsnivået burde dessuten økes, noe som ville gi økte kostnader i påvente av mer utbygging og tilknytning.

Les også: – Planlegger gassturbiner til gigantfunnet

prosjektleder Kjartan Hauglum i Statnett
MÅ ENGASJERE SEG: Hvis vi vil ha en utbygging av reginale kraftnett til havs, må myndighetene ønske det og engasjere seg i det, sier prosjektleder Kjartan Hauglum i Statnett. Øyvind Lie

Mangler koordinering

Da blir spørsmålet hvem som dekker kostnadene.

– Hvis vi skal ha en slik utvikling, må noen koordinere det. I dag er det ingen som koordinerer det bortsett fra departementet, som styrer som øverste instans. Hvis vi vil ha den type utvikling, må myndighetene ønske det og engasjere seg i det, sa Hauglum.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad vil han ikke si om han mener Statnett bør ha en slik koordinerende rolle, og viser til at det er et spørsmål for politikerne.

Les også: Vil gjøre Hild til B-kunde

– Statnett har en rolle

Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i OED sier til Teknisk Ukeblad at departementet ennå ikke har tatt stilling til hvordan en koordineringsrolle av kraftnettet til havs skal utformes eller hvem som skal ha rollen.

– Men det er klart at Statnett som systemansvarlig på land har en klar rolle også i utformingen av et nett til havs, sier Blakstad, og viser til havenergiloven.

Den slår fast at “for å sikre en samfunnsmessig rasjonell utbygging av kraftnettet til havs er det naturlig at Statnett på grunn av sin kompetanse om kraftsystemet på land har en rolle i arkitektfasen”.

Les også: Verdens lengste kabel mangler strøm

Eli Blakstad, statssekretær OED
PEKER PÅ STATNETT: Statnett som systemansvarlig på land har en klar rolle også i utformingen av et nett til havs, sier statssekretær Eli Blakstad (Sp) i Olje- og energidepartementet. Øyvind Lie

Tekniske standarder

Både departementet og Statnett deltar i ulike internasjonale samarbeidsfora knyttet til offshore nett.

Blant annet ses det der på nettkonfigurasjon, tekniske standarder og kravspesifikasjoner.

– For å ta vare på muligheten til et fremtidig masket nett til havs er det viktig at en alt i den tidlige fasen blant annet legger til rette for tekniske løsninger, for eksempel frekvens og spenningsnivå, som gjør det mulig med senere sammenkoblinger og utvidelser av nettet til havs, sier Blakstad.

Les også:

Vil ikke pålegge elektrifisering

– Olje og gass må finansiere klimafond

Nordsjøen kan elektrifiseres

Les mer om: