BYGG

Ingen kan fastslå at det er mulig å bevare Høyblokka

23. des. 2013 - 08:10

Til tross for at det er laget flere utredninger og rapporter om regjeringskvartalet er det fortsatt ingen som med sikkerhet kan fastslå at det er mulig å bevare Høyblokka.

Lederen av ekspertpanelet for bygge- og anleggsteknikk i Rådgivende ingeniørers forening, Øystein Løset, har reist tvil om Høyblokka vil kunne bevares. Han har tidligere etterlyst en vurdering opp mot dagens byggetekniske krav i TEK10.

Nå får han støtte av både arkitektene og entprenørene. Dermed ber hele verdikjeden i byggenæringen om en avklaring.

Les også: Tre måter å fjerne høyblokka på

Krever vurdering

– En vurdering av Høyblokka opp mot TEK10 må gjøres umiddelbart, sier Kim Skaara, president i Norske arkitekters landsforbund, NAL.

NAL mener Høyblokka bør beholdes og at det må lyses ut en arkitektkonkurranse for hvordan et nytt regjeringskvartal skal bli.

– Hvis det er tvil om det er byggeteknisk mulig må den tvilen feies av banen. Jeg vil tro det ikke er store jobben å vurdere Høyblokka opp mot TEK10.

Skaara peker også på at det finnes dispensasjonsmuligheter, spesielt hvis det er vernehensyn inne i bildet.

Les også: Anbefaler riving av høyblokka

Viktig sikkerhet

Styreleder i bransjeforeningen EBA, Entreprenørforeningen bygg og anlegg, Sven Christian Ulvatne er helt enig. Han peker på at deler av TEK10, blant annet kravene til jordskjelv, er rene sikkerhetskrav som det er viktig å får avklart.

– Det er betenkelig at det ikke er gjort noen vurderinger opp mot TEK10, det var ukjent for meg. Det må gjøres, og jeg ser ingen grunn til å vente, sier Ulvatne.

Meningsløs diskusjon

Øystein Løset mener en slik jobb vil kunne gjøres for en halv million kroner når det gjelder kravene til laster og jordskjelv.

Så vil det løpe på ytterligere en halv million for å se på kravene til energi, kuldebroer og universell utforming. Han anslår at jobben lar seg gjøre på fire til seks uker.

– Uten at dette er på plass blir det meningsløst å diskutere bevaring. Vi vet ikke hva slags bygg vi får eller hva det vil koste. Vi risikerer å få et sekunda bygg, sier Løset.

I Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF, får han full støtte av administrerende direktør Liv Kari Hansteen.

– Den jobben må gjøres. Gode beslutninger får man først når man har godt grunnlag. Dette går jo også på sikkerhet og hvor mye et slikt bygg skal tåle, sier Hansteen.

Les også: – Vi må bygge verdens mest respekterte regjeringsbygg

Kan ikke svare

Teknisk Ukeblad har også rettet en forespørsel til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), om når en vurdering opp mot TEK10 kommer, og hvorfor det ikke er blitt gjort.

Etter regjeringsskiftet er det endringer i departementsstrukturen, og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har behandlet spørsmålet.

– Vi har dessverre ikke anledning til å svare på dette nå. Vi må få komme tilbake til saken over nyttår, sier Anne Marit Schiong, nestleder i kommunikasjonsavdelingen i KRD.

Små skader i bæresystem

Den første rapporten om byggenes tilstand ble levert FAD, 25. januar 2012. Den var laget av Statsbygg.

I den heter det at "er målet å undersøke byggets bæresystem og begrense seg til dette. Hensikten er å kartlegge alle skader på dette som er forårsaket av bombeangrepet for å kunne vurdere hvilke deler som er ødelagt og som må skiftes ut, hvilke deler som kan repareres og hvilke deler som er uskadet eller tilnærmet uskadet."

I oversendelsesbrevet fra Statsbygg til FAD skriver daværende direktør i byggherreavdelingen Hilde Nordskogen og avdelingsdirektør Kristin Fevang at konklusjonen etter undersøkelsen er at "Ingen av byggene må rives på grunn av skader i bæresystemet".

Men det er ikke det samme som at byggene kan rehabiliteres. Datidens byggtekniske krav var helt andre, og en så omfattende rehabilitering fører til at Høyblokka må prosjekteres og bygges etter gjeldene krav i TEK10.

Det er det per i dag ingen som vet om er mulig.

Les også: – At vinduene ble knust kan ha reddet høyblokka

Delvis vurdering

Rolf Jullum fra Statsbygg ledet arbeidet med rapporten. Han bekrefter at det må gjøres en vurdering av hvordan byggene står mot kravene i TEK10 hvis et eller flere av dem skal renoveres.

Rolf Jullum fra Statsbygg ledet arbeidet med rapporten. Han bekrefter at det må gjøres en vurdering av hvordan byggene står mot kravene i TEK10 hvis et eller flere av dem skal renoveres.En av bæresøylene i parkeringskjelleren under Høyblokka etter eksplosjonen. Håkon Jacobsen

– Vi gjorde en vurdering opp mot TEK10 og jordskjelv, men vi gikk ikke fullt inn. Det var ikke oppgaven. Vår oppgave var å se om bomben hadde påført byggene så mye skade at de måtte rives. Det er åpenbart at det må gjøres en vurdering for hvert bygg som skal renovers, sier Jullum.

Også Anders Wethal, prosjektleder for regjeringskvartalet hos Statsbygg bekrefter at på et eller annet tidspunkt blir det nødvendig å vurdere bygg som skal bevares opp mot kravene i TEK10.

– Vi har ikke fått i oppdrag å gjøre en slik analyse. Statsbygg gjør ingen egne vurderinger paralellt med oppdrag fra FAD. Normalt vil det ikke være problematisk å gjøre de forsterkninger som måtte være nødvendig for fylle kravene i TEK10, sier Wethal.

Les også:

Det kan bli påbudt med flere røykvarslere i hjemmet

Nå går elektrogigantene sammen for å pushe smarthus

Varmluft holder den svenske premiebrua snøfri  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.