Ingen andre land bruker så høyt trykk under tunnelsikring som Norge – kan i verste fall koste liv

Ny rapport konkluderer med at vannsikring av norske tunneler skjer under altfor høyt trykk.

Ingen andre land bruker så høyt trykk under tunnelsikring som Norge – kan i verste fall koste liv
Tradisjonell vannsikring av tunneler med injiseringsmasser skjer under for høyt trykk, ifølge den nye rapporten fra Sintef. Foto: Mari Gisvold

– Ingen andre steder i verden brukes så høyt trykk under injisering av masser som her i Norge, sier Eivind Grøv.