Industrien på vei opp

OPP OG NED: Industristatistikken viser endelig positive tall, men for verftsindustrien er krisen såvidt i gang. (Bilde: Tore Stensvold)
Nærings- og handelsminister Trond Giske møtte representanter for virkemiddelapparatet nylig, for å snakke om situasjonen for verftsindustrien. Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge (til v.) og Gisele Marchand fra Eksportfinans er klar over at krisen først slår inn til neste år. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
  • Industri

Omsetningen i norsk industri gikk opp med 3,9 prosent fra andre til tredje kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I samme periode økte norsk industriproduksjon 1,4 prosent, etter fire kvartal med klar nedgang.

Nedsiden er at ordrereservene er på vei ned og de fleste næringene melder om få nye ordrer.

40 prosent ned

I tredje kvartal ble ordrereservene redusert med 33 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Særlig svake resultater har maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Verftenes ordretilgang er redusert med 22,1 prosent fra tilsvarende tidspunkt i fjor, og ordretørken har nå for alvor begynt å tære på ordrereservene.

Reservene var i tredje kvartal over 40 prosent lavere enn i samme periode i fjor og har blitt redusert kontinuerlig siden fjerde kvartal 2007. Mesteparten av utviklingen kan forklares med kansellerte ordrer, samt problemer rundt finansiering av oppdrag hos kunden.

Opp for flere

Industriens omsetning økte med 3,4 prosent i hjemmemarkedet og 4,2 prosent i eksportmarkedet i tredje kvartal.

Flere av næringene i industrien hadde oppgang i den siste tremånedersperioden, blant annet næringsmiddelindustrien, maskinindustrien, metallindustrien og metallvareindustrien, skriver SSB.

Men for skip og oljeplattformer gikk omsetningen ned med 6,4 prosent i denne perioden. Eksporten falt med hele 51 prosent, mens omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp 7,5 prosent.

Opp for næringsmiddel

Veksten i industriproduksjonen er det spesielt næringsmiddelindustrien som står for, med en oppgang på 3,8 prosent. Dette er den største næringen i industrien, med omtrent 14,5 prosent av samlet produksjon, ifølge SSB.

Metallindustrien, og spesielt ikke-jernholdige metall, bidro også til veksten. Produksjonen i ikke-jernholdige metall hadde en økning på 11,4 prosent i den siste tremånedersperioden.

Dette kom etter flere perioder med klar nedgang på grunn av den markerte svikten i etterspørselen etter metall.

Mindre skisbygging

Produksjonen i maskinindustrien og i bygging av skip og plattformer hadde en vekst på 1,4 og 0,7 prosent i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal i år.

Ordrereservene til disse næringene ga fremdeles grunnlag for høy aktivitet, men bygging av skip og oljeplattformer har hatt en negativ utvikling den siste måneden.

Dette er i tråd med det næringsminister Trond Giske og verftsindustrien selv har påpekt i det siste. For denne industrien vil krisen først slå inn til neste år, når det er slutt på ordrereservene.

Les mer: – Svært alvorlig for skipsindustrien

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå