OLJE OG GASS

Ser på mulighetene for å frakte oljearbeidere til Nordsjøen på skip

Fullstendig uaktuelt, mener fagforening.

DNV GL leder an for å optimalisere bruk av ferger og skip til å frakte offshore-arbeidere til jobben.
DNV GL leder an for å optimalisere bruk av ferger og skip til å frakte offshore-arbeidere til jobben. Bilde: Ampelmann Operations B.V.
3. jan. 2014 - 10:14

Et samarbeidsprosjekt for offshore-bransjen går sammen om lage en felles veiledning for bruk av "Walk to work", såkalt W2W.

Kort forklart er W2W bruk av sjøfartøy i form av ferger eller større skip som skal frakte personale til offshore-installasjoner.

Prosjektet er ledet av selskapet DNV GL, som er den nylige sammenslåingen mellom Det Norske Veritas og GL.

Les også: Det skal bli lettere å flytte og ta i bruk borerigger på norsk sokkel

"Gå til jobben"

Navnet på tiltaket kan for de uinnvidde gi inntrykk av at offshore-arbeidere på ett vis skal gå til jobben. Transporten skjer naturligvis gjennom ferge eller skip, men navnet har en forklaring.

Hovedområdet for teknologiutviklingen går ut på å utvikle gangveien, som er stykket som forbinder et skip i bevegelse og en fastmontert offshore-installasjon for å tillate en trygg overgang for personalet.

Hamish Holt er sjefskonsulent for DNV GL i Storbritannia og mener implementering i mange tilfeller kan være et godt alternativ til dagens personaltransport. Han mener at W2W fint kan være aktuelt for norske offshore-installasjoner.

– W2W vil ikke være egnet for alle typer installasjoner, men det kan by på betydelige fordeler for offshore-operatører og arbeidsstyrken, sier Holt.

Les også: Gina Krog har ventet i 40 år på teknologien

Kun ved krisesituasjoner

Forbundssekretær for HMS i Industri Energi, Einar Ellingsen, sier at denne typen transport er uaktuell å innføre permanent i Norge.

– Det blir aldri aktuelt at denne typen transport blir permanent. Det er kun ved nødsituasjoner dette kan brukes. For eksempel da det var vulkanutbrudd på Island. Da ble det slik at folk måtte forflyttes med båt fordi helikopter ikke var mulig, sier Ellingsen.

Forbundssekretæren sier det allerede har blitt laget norske retningslinjer for kran og løft-standarden som er under revisjon og kommer på plass i løpet av et års tid. Og at slik type transport neppe blir godkjent som permanent løsning.

– Hvem skal betale for reisetid om dette iverksettes? Du må fort ha en båt som går rundt på et helt felt og samler opp folk. De må løftes fra båten opp på plattformen i en "korg" og kran i en nødsituasjon. Noe som i utgangspunktet heller ikke er lov. Til nordsjøen flyr vi folk med helikopter. Punktum, sier Ellingsen.

Direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen, kjenner ikke til at det har blitt vurdert noe i retning av denne type løsninger for permanent transport.

– Normal transport offshore er helikopter. Skal man bruke andre metoder, er det i så fall en spesiell situasjon. For eksempel hvis det er tåke eller askeskyer over lang tid.

Les også: Dette er de 9 viktigste utbyggingene for oljebransjen

Tryggere

– Et viktig punkt er at W2W er betydelig tryggere enn helikoptere. Målet for oss er å lage en industriveiledning som skal bistå ved utvikling av W2W-løsninger og maksimere verdien som W2W har potensiale til, sier Holt.

Som et alternativ til helikoptere, hotellskip og lektere, vil DNV GL fremheve bruken av ferge eller et større flerbruksskip til å frakte personale om bord.

Flerbruksskip med helipad og kranfasiliteter skal dermed kunne brukes i større grad enn i dag. I følge DNV GLs pressemelding, er W2W-installasjoner allerede blitt tatt i bruk, men med vekslende hell.

Dette er med deres ord "ikke et forsøk på å finne opp hjulet på nytt", men for å lage en godt utprøvd felles plattform for bransjen.

– En W2W-operasjon kan bli brukt til å betjene flere installasjoner i et område. Der det finnes flere bemannede og ubemannede installasjoner i et område, kan en W2W-båt bli brukt til å flytte personale innen et område og samtidig frakte tyngre last. Større W2W-fartøy vil ha betydelig lagringskapasitet og kan derfor bli brukt for lagring av reservedeler og forbruksmateriell, sier Holt.

Les også: Høy komfort i offshorearbeidernes nye hotell

Bred interesse i bransjen

Holt har fra lanseringen i oktober møtt stor interesse for W2W-initiativet.

– Vi har vært i kontakt med olje- og gassoperatører, offshore vindmølleparker, utviklere av fotgjengeroverganger og skipsbyggere som alle har vist vilje til å knytte seg til tiltaket. I januar vil vi fortsette å oppsøke deltakere og samtidig gå gjennom prosessen ved å klargjøre betingelsene, sier Holt.

Målet er at samarbeidsprosjektet W2W skal settes i gang i februar og være ferdigstilt 7 måneder senere.

Krever tiltak

Holt peker på at egnede fartøy må velges ut, passende gangveier må installeres, endringer på offshore-installasjonene må gjennomføres og at de ansatte både på skipene og arbeidsstyrken til installasjonen må læres opp.

– Et helikopter kan fint brukes til å frakte personale fra skipet uten det store inngrepet siden alt vil være på plass til bording, forutsatt at en installasjon har et operativt helikopterdekk.

Les også: Nå skal ikke oljearbeiderne lenger få lov til å låse lugardøra

Visse ulemper

Helikoptere har naturligvis visse fordeler framfor W2W.

– Skipene reiser ikke like kjapt som helikoptere, og er derfor dårligere egnet til rask utrykning og ad-hoc-bemanning. Det er generelt en bemanningsløsning som bør gjøres på lenger sikt. Det må være nøye gjennomtenkt og implementert, sier Holt om ulempene ved W2W.

Helikoptere skal også kunne operere i værtilstander som ellers ville være vanskelige for W2W-operasjoner.

– Når det er sagt, vil et skip utstyrt med en sofistikert gangvei være egnet til å gjennomføre W2W-bordinger i svært høy sjøgang. Sjøsyke kan også være en bekymring for de som ikker er så skipsvante, men med de riktige reisesykemedisiner, kan dette håndteres.

Les også: Batteri på skip sparer miljøet for 10 ganger så mye CO2 som batteri i biler

Store innsparinger

Blant fordelene DNV GL fremhever, er økt produktivitet, større og mer fleksibel frakt av personale, mer sengeplass, deling av ressurser og mindre risiko for personskader.

– Avhengig av hvor og når W2W-bemanning blir brukt, har det potensiale til å spare offshore installasjonsoperatører en betydelig sum i kapital- og operasjonsutgifter. Et skip som brukes til W2W kan også brukes til mye mer, som for eksempel inspeksjonsfartøy, kranfartøy, lagring og fabrikeringssområde.

Thorvaldsen sier at Norsk olje og gass ikke har foretatt noen økonomisk vurdering av ulike transportløsninger, men at andre grunner taler for helikoptertransport til Nordsjøen.

– Det er tilkomst til plattform med bølger og værforhold som gjør helikopter mest hensiktsmessig. Både med tid og måten å transportere folk på.

Les også:

Skal fly med nattbriller i Arktis

– Plattformen er 100 prosent klar til å kjøre på strøm fra land

Her er verdens verste steder å drive oljevirksomhet  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.