INDUSTRI

Lavere norske klimagassutslipp i 2011

Skyldes mindre fyring.

LNG-anlegget på Melkøya er en av de største utslippskildene for CO2 i Norge.
LNG-anlegget på Melkøya er en av de største utslippskildene for CO2 i Norge. Bilde: Øyvind Lie
7. feb. 2013 - 12:55

I 2011 var de norske innenlandske klimagassutslippene 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Dette er 2,1 prosent mindre enn i 2010.

Den største nedgangen i utslippene skyldes redusert fyring, men også lavere utslipp fra industri, olje- og gassvirksomhet og energiproduksjon bidro.

Opplysningene kommer frem i Statistisk sentralbyrås reviderte tall for klimagassutslipp 1990-2011.

Les også: Nytt anlegg skal fange både CO2 og SO2

Laveste utslipp siden 1995

Til tross for nedgangen var de norske klimagassutslippene 5,8 prosent høyere i 2011 enn i 1990.

Likevel var klimagassutslippene i 2011 de laveste siden 1995, med unntak for 2009 da redusert økonomisk aktivitet medførte betydelig lavere utslipp enn i årene før og etter.

Utslipp fra olje- og gassvirksomhet, industri og veitrafikk utgjorde til sammen rundt to tredeler av klimagassutslippene i både 1990 og 2011.

Utslippene fra industrien var nesten 40 prosent lavere i 2011 enn i 1990, og mens disse utslippene utgjorde 38 prosent av totalen i 1990, var andelen kommet ned i 22 prosent i 2011. Nedgangen kan tilskrives både bedriftsnedleggelser, mindre bruk av oljeprodukter og teknologiforbedringer.

Mer CO2, mindre metan

Sammensetningen av utslippene har endret seg i løpet av perioden.

Hovedtrenden er at CO2-utslippene økte med omtrent 28 prosent i perioden 1990-2011, mens utslipp av metan, lystgass og fluorgasser gikk ned. CO2 utgjør de siste årene en større andel enn tidligere av de totale klimagassutslippene.

Til tross for at utslippene av metan fra olje- og gassvirksomhet nesten er doblet i løpet av perioden 1990-2011, har reduksjon i utslipp fra jordbruk og avfallsdeponier gjort at de samlede utslippene var 13 prosent lavere i 2011 enn i 1990.

For eksempel gikk utslipp fra avfallsdeponier ned 38 prosent fra 1990. Årsaken er utnyttelse av avfallsdeponigass til energiproduksjon og deponiforbudet fra juli 2009.

Stort opptak i skog

Avvirkningen av norsk skog har siden 1920 tallet vært lavere enn tilveksten. Det gjør at Norge har større opptak enn utslipp av CO2 i skog, ifølge SSB.

Ifølge beregninger utført av Institutt for skog og landskap var netto opptak av klimagasser fra skog og arealer i Norge i 2010 rundt 33 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer om lag 60 prosent av de totale klimagassutslippene de siste årene, målt i CO2-ekvivalenter.

Les også:

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Vil ha ettbarnsfamilier for å redde klimaet  

Verdens første containerskip med LNG

Over 10000 elbiler i Norge

Roboter kan redde norsk industri  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.