BYGG

Laserskanning og 3D skal forenkle arbeid i bygg og anlegg

Dette er BIM

BIM (Building Information Model) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et bygge- eller anleggsprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon, terrengforhold osv.

Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.

Så langt har BIM hovedsakelig vært benyttet i bygg. Nå kommer etter hvert også BIM-verktøy for anleggsvirksomhet.

Videoen over er en demonstrasjon av laserskanning som har vært brukt i byggebransjen lenge. Nå håper ViaNova at dette også kan appellere til anleggsbransjen.

For første gang er det mulig å utnytte prosjekteringsplaner og laserfotograferte punktskyer ett og i samme system.

– Det gir en enda bedre beskrivelse av eksisterende situasjon før du skal gå inn og endre den. Med en god grunnmodell reduseres risiko for overraskelser underveis i prosjektet, sier Idar Kirkhorn, administrerende direktør i Vianova Systems.

I korte trekk, kan den avanserte 3D-modelleringen BIM, som brukes i byggebransjen, nå kombineres med laserskanning som leverer data i form av punktskyer med svært nøyaktige måleresultater.

Punktskymodellene skannes inn og bearbeides av Blom AS i samarbeid med Vianova eller andre prosjekterende. Modelløsningen består av standardisert BIM-teknologi som kan importere og bearbeide dataene fra ulike typer laserskannere.

Les også: 3D-modellering av veiprosjekter reduserer ekstrakostnadene fra 20 til 5 prosent

Eksakt data

Laserskanning er langt ifra en ny teknologi. Men måten den kan leses av i BIM-modellene, er ny.

– For å bygge ny vei eller bane er det avgjørende å starte med en god terrengmodell av eksisterende situasjon for å oppnå best mulig resultat. Ved å kombinere de to teknologiene får kunden et mye mer reelt bilde av området de skal bygge ut i. Punktskyen gir eksakt størrelse og høyde på alle elementer i terrenget, sier Kirkhorn.

Bruk av punktdata er ikke uvanlig i byggindustrien, men er så langt ikke mye brukt på infrastrukturprosjekter. Kirkhorn mener likevel at det egner seg særlig godt til samferdselsprosjekter.

– Der du har kompliserte eksisterende situasjoner, som på stasjonsområde for jernbane i de store byene, egner de seg spesielt godt, sier han.

Kirkhorn får støtte av Håkon Andresen i Blom.

– Denne formen for terrengmodeller er veldig anvendbare i samferdselsprosjekter, sier han.

Les også: Nå skal det bli enklere å bygge i Norge

Høydenøyaktigheten ligger på 5-10 centimeter, med en tetthet på 50-100 punkter pr kvadratmeter. Vianova

Ser gjennom tretopper

Andresen sier laserskanning gir mye mer nøyaktige målinger enn normale kartdata. Det er dermed et bedre utgangspunkt for utbyggingsprosjekter.

– En stor fordel med laser kontra fotografier og kartdata, er at du ser bakken også i skogdekte områder. Om du bruker fotografier ser du bare toppen av trærne og må gjette hva som er på bakken. Men når du skyter med laser får du med også det som er under tretoppene, forklarer han.

Både i tidlig planfase og under detaljeringen vil en nøyaktig terrengmodell gjøre det mulig å ta de riktige beslutningene og unngå problemer, ifølge Andresen.

Han sammenlikner bruken av punktskyer med 3D-modellering av rom som kunder finner i enkelte møbelbutikker.

– Når datagrunnlaget viser alt som befinner seg i terrenget, unngår du en rekke feil på samme måte som en 3D-modell av et kjøkken kan gjøre at du unngår å plassere kjøleskapet slik at det ikke kan åpnes skikkelig og treffer benkeplata, sier han.

Les også: Nå går elektrogigantene sammen for å pushe smarthus

Punktskymodell basert på laserskanning fra fly. Morten Werner

Kan redusere kostander

Kombinasjonen av laserskanning og 3D-modeller kan i tillegg redusere kostanden på ulike prosjekter, mener Andresen.

– Erfaringen fra anleggsbransjen er at tilleggsnotaen går vesentlig ned hvis man har et godt modellgrunnlag å prosjektere og bygge på, påpeker han.

Andresen viser til Vianova sin dokumentasjon på at prosjektkostnadene kan reduseres med fem prosent dersom man samhandler godt om en god omforent BIM-modell.

– Om terrengmodellen i utgangspunktet er feil sier det seg selv at det blir vanskelig å fikse prosjekteringen og byggingen problemfritt, ved å inkludere punktskyer i eksisterende 3D-modell er sjansen for å unngå ekstrakostnader stor, sier han.

Les også:

Byggebransjen begynner å bygge før de er ferdige med prosjekteringen

Her er de mest klimavennlige løsningene for avfall, vann og avløp  

Byggebransjen vokser, tross stopp i salg av nybygg