OLJE OG GASS

Hit går de som slutter i oljenæringen

Oljeansatte er attraktive for andre næringer.

Marius ValleMarius ValleJournalist
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
11. nov. 2015 - 06:00

Ikke-bosatte

Tallene i artikkelen gjelder de i næringene som er bosatt i Norge. Ikke-bosatte har en annen situasjon. Dette er stort sett personer fra Norden, Vest-Europa og Storbritannia.

13,4 prosent av disse fant jobb i andre næringer.
0,2 prosent var registrert arbeidsledig.
86,4 prosent sluttet å jobbe i Norge.

Av de ikke-bosatte som fant nytt arbeid havnet 59 prosent i sekundær- og primærnæringer.
19 prosent var tilknyttet bamanningsbyråer.
13 prosent jobbet med teknisk konsulentvirksomhet.
5 prosent jobbet i andre tjenestenæringer.
4 prosent fikk jobb i petrorelaterte næringer.

Når oljeansatte slutter i jobben, forsvinner de fleste som får ny jobb over i andre næringer.

Det er bygg- og anleggsbransjen som  stikker seg spesielt ut som en del av disse næringene hvor mange av oljearbeiderne fant ny jobb forteller Helge Næsheim ved Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå.

– Dette er den største næringen under sekundærnæringene. En del sprer seg på annen industri, men i hovedsak bygg og anlegg, sier Næsheim. I tillegg er teknisk konsulentvirksomhet en næring som ansetter mange tidligere oljeansatte.

Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri støtter opp under SSBs tall som viser at mange går over til bygg og anlegg.

– I fjor gikk mange over til selskaper som Vegvesenet og Jernbaneverket og entreprenørselskaper. Mange hadde god kompetanse innenfor blant annet engineering, stål, HMS og prosjekt, sier han.

Her fant oljearbeiderne ny jobb

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser hva status var i november i fjor for dem som jobbet i petroleumsnæringen. Det vil si virksomheter som kun jobber med utvinning av råolje og naturgass, og virksomheter som kun leverer tjenester knyttet til dette.

I november 2014 var det 67 000 personer som jobbet i slike virksomheter i Norge, som på honorar- eller kontraktbasis står for leteboring, montering og vedlikehold av installasjoner ute på sokkelen og annet. Dette inkluderer også de som jobber med støttefunskjoner, og de i administrative roller.

Ansatte i virksomheter som leverer varer og tjenester til petroleumssektoren i tillegg til andre næringer er ikke inkludert i disse tallene. Dette gjelder blant annet virksomheter som leverer catering, helikoptertransport og lignende.

Verdensnyhet: – Det er ikke ofte du ser våre borefolk sveve på skyer. Men det gjør de nå

Over halvparten fant ny jobb

Litt over halvparten av dem som i november 2014 hadde sluttet i yrker i denne næringene i løpet av det siste året, og som var bosatt i Norge i perioden, hadde funnet seg ny jobb i annen næring.

Av disse fant 18 prosent nytt arbeid i annen petrorelatert næring. Det kan være for eksempel bygging av plattformer, moduler, i forsyningsbaser eller andre jobber innen oljeserviceindustrien, som ikke jobber utelukkende med utvinning og leteboring.

Petrorelatert næring er en undergruppe av det SSB definerer som sekundær- og primærnæringer.

Les også: Oljearbeidere vil tvinge oljebransjen til «det kjedeligste man kan gjøre»

Mange går til bygg og anlegg

Totalt 41 prosent av dem som sluttet i petroleumsnæringene fant seg jobb i sekundær- og primærnæringer. Disse næringene omfatter svært mye, som landbruk og fiske, industri, bygg og anlegg, og kraftforsyning.

Ser man bort fra de som fikk jobb i petrorelaterte sekundærnæringer, havnet 23 prosent av de tidligere oljeansatte i disse næringene.

 <i>Bilde: Marius Valle</i>
Bilde: Marius Valle

15 prosent fikk jobb innen teknisk konsulentvirksomhet. Dette er i stor grad engineering-selskaper som jobber mot flere sektorer enn oljenæringen.

– Dette er antakelig stort sett ingeniører som er ansatt her, men de vil også ha behov for noen støttefunksjoner, for eksempel på administrasjonssiden, sier Næsheim.

35 prosent fant jobb i andre tjenesteytende næringer. Det kan være alt fra transport til finans og offentlige tjenester. Ni prosent var tilknyttet bemanningsbyråer.

Ut med norsk, inn med svensk: Statoil dropper kjente norske matvarer for å spare penger

82 prosent over i andre næringer

Totalt forsvant 82 prosent av de som hadde funnet seg ny jobb i november 2014 over i andre næringer enn petroleumssektoren.

Av de som sluttet i oljenæringene mellom november 2013 og november 2014, var bare 5,9 prosent registrert som arbeidsledige hos Nav pr november 2014. Ytterligere 30,4 prosent var likevel å anse som utenfor arbeidsstyrken.

– De som er utenfor arbeidsstyrken er ikke registrert hos Nav som ledige. Det kan være alt fra at de er i utdanning, har gått av med pensjon, til at de har havnet på et arbeidsmarkedstiltak, eller at de ser seg etter en annen jobb uten å registrere seg hos Nav, sier Næsheim.

De som har etterlønn har heller ikke rett på dagpenger, og har dermed ikke motivasjon for å registrere seg hos Nav.

I tillegg var 10,1 prosent av de som sluttet i bransjen registrert som ikke bosatt i Norge i november i fjor. Det vil i praksis si at dette er utenlandske arbeidere som har sluttet i jobben og flyttet ut av landet.

Tall fra andre kvartal i år viser at sysselsettingen i næringene som jobber med utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenester, var på omtrent samme nivå som første kvartal i 2012. I underkant av 60 000 personer jobbet da i disse næringene.

Har jobbet med teknologien i 10 år: Har jobbet med teknologien i 10 år - nå lykkes endelig gründerne

Naturlig at de fleste forsvinner

Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv og kompetanse i Norsk olje og gass, syns det er beklagelig at oljearbeidere mister jobbene sine. Han sier at det er naturlig at de fleste finner seg jobb utenfor oljenæringen når bransjen reduserer aktivitetsnivået.

– Dette viser at arbeidsmarkedet er dynamisk og at kompetansen ansatte innenfor olje- og gassindustrien har er ettertraktet og anvendelig, også i andre næringer. Mange av ansatte i olje- og gassindustrien har teknisk kompetanse, som ingeniører eller fagarbeidere innen f eks mekaniske fag. Man ser at de kan bidra til ny utvikling, med sin erfaring og kompetanse også i andre sektorer, sier Hodneland til Teknisk Ukeblad.

– Tror dere trenden vil fortsette?

– De siste 10-15 årene har det vært en formidabel vekst i bransjen, det er ikke lenge siden bedrifter drev kampanjer for å få tusenvis av utenlandske ingeniører til Norge. Med den nedjusteringen vi nå har hatt det siste året ser det ut til å stabilisere seg i tiden som kommer. Bransjen kutter nå kostander, og ser for seg varige kutt, ved å finne klokere måter å arbeide på, sier Hodneland.

Fikk dårlig samvittighet: Nå røkter den tidligere plattformsjefen bier

Avtakende aktivitet

– Oljepris og markeder er det mange som mener noe om, opptil flere analytikere er daglig i mediene for å formidle sine tanker og analyser om hva fremtiden bringer. Enkelte av disse vil nok få rett. Det vi vet er at vi forventer lavere investeringer i 2016. Trenden med noe avtagende aktivitet vil nok fortsette en stund til. Men hvordan dette vil påvirke behov for bemanning er usikkert, sier Hodneland.

Han viser til en nylig rapport fra konsulentselskapet Menon, som ser for seg at rundt 20 000 arbeidsplasser innen olje- og gassnæringene vil  bli borte frem mot 2020, og sier at dette nok er bedre enn hva noen har fryktet.

Norsk olje og gass er ikke redd for at det skal bli en hjerneflukt fra oljenæringene.

– De ansatte i olje- og gassindustrien har god formell kompetanse, som er ettertraktet også i andre næringer. Det er ikke noe som tyder på at de som går ut av næringen besitter en spesiell type kompetanse som man nå skulle mangle, sier Hodneland.

1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner

Mange søkere på ordinære jobber

Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, sier til Teknisk Ukeblad at situasjonen var noe annerledes i november 2014 enn i dag. Dette fordi det i stor grad er etter høsten 2014 at de største effektene av oljenedturen har gjort seg gjeldende.

– Det var lettere å gå ut av bransjen for ett år siden enn i dag. Det er tøffere nå. Nå kan det være flere hundre søkere på helt ordinære jobber, sier Rugtvedt.

At bygg- og anleggsbransjen ansetter mange, forklarer Rugtvedt med at det generelt er god aktivitet her for tiden.

–Regjeringen har gitt mer gass på infrastrukturutbygging, både på vei og bane, noe som er bra for landet som helhet. I tillegg kjenner jeg til at kommunene har fått en mye større søkermasse å plukke fra. Det kunne være et kjempeproblem tidligere, sier han.

Aker-topp om kuttene: Aker-topp om oljekuttene: Nå vil jeg kanskje provosere en del av mine ansatte

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.