Frykter gasskappløp

Frykter gasskappløp
FRYKTER GASSEN: For mange gasskraftverk kan fortrenge fornybar energi, frykter energikomiteen i det britiske Underhuset. De frykter også forsinkelser fordi planverket er for dårlig rustet til alle ny vindkraft og atomkraft som skal inn på nettet. Illustrasjonsfoto fra gasskraftverket på Kårstø. Bilde: Trond Gram

Et kappløp for å bygge flest mulig gasskraftverk kan ødelegge britenes sjanse til å oppfylle klimamålene sine.

Det frykter Energi- og klimakomiteen i Underhuset, som i dag vil advare regjeringen mot et gasskappløp («dash for gas»), skriver BusinessGreen.

Komiteen frykter at det vil bli bygget så mange gasskraftverk at det fortrenger fornybar energi.

Les også: – Vi har vært ineffektive

«Perverse følger»

«Vi er bekymret for risikoen at «need-scenarioet» i regjeringens National Policy Statement for energisektoren kan få perverse følger for utviklingen av ny kapasitet, ved å legge til rette for altfor mange gasskraftverk,» skriver komiteen i en rapport.

«Begrenset produksjon fra urenset gass kan være viktig når etterspørselen er på sitt høyeste nivå for å balansere en økende mengde varierende produksjon fra fornybare kilder. Et gasskappløp kan derimot ha betydelige følger for Storbritannias klimamål, spesielt hvis CO2-fangst ikke blir kommersielt eller teknologisk bæredyktig.»

ScottishPower fikk i går konsesjon til å bygge et gasskraftverk på 1000 MW i Kent.

Skeptiske til nettkapasiteten

Komiteen er også skeptisk til den massive utbyggingen av kjernekraftverk framover. To slike skal bygges årlig fram til 2025, ifølge regjeringens planer.

– Det å koble opp så mye kjernekraft og annen produksjon til nettet er en utfordring vi aldri før har stått overfor, sier komiteleder Tim Yeo. – To kraftverk i året er et drøyt mål. Politikken mangler et rammeverk for å koordinere dette og koble kraften til nettet.

Les også:

Helge Lund varsler energikrise: <br/> – Klarer ikke å produsere nok olje

Kraftig nedskriving av ressurser

Norsk gasseksport står i fare

Mer norsk gass gir lavere utslipp

– Gass løser klimautfordringer

Vil bremse gasseksporten