200 km/t blir maksfart i 30 år til

Sporene blir bygget for å klare 250 kilometer i timen. Men det klarer ikke Flirt-togene.

200 km/t blir maksfart i 30 år til
NSBs intercitytog, Type 74/75 Stadler Flirt, vil sannsynligvis ha 200 kilometer i timen som topphastighet i hele sin levetid, altså til godt ut på 2040-tallet. Bilde: Jernbaneverket

Selv om skinnegangen på intercitystrekningene skulle bli oppgradert, er det urealistisk å tro at Norge de neste 30 årene vil ha intercitytog som er i stand til å kjøre i 250 km/t.

Det kommer fram i informasjon som teknikere fra NSB og togprodusenten Stadler har lagt fram for Teknisk Ukeblad.

Les også: Nå blir det god mobildekning på toget

Rødgrønn togplan

Innen 2024 skal det indre intercitytriangelet være utstyrt med dobbeltspor, ifølge den rødgrønne togplanen som ble presentert i VG denne uka.

Ikke bare det: Jernbanestrekningene skal oppgraderes til å tåle høyere hastighet.

– Der hvor det er mulig og det ikke innebærer vesentlige merkostnader, skal strekningene bygges for 250 kilometer i timen, sa samferdselsminister Marit Arnstad til VG.

Men en skinnegang dimensjonert for 250 km/t er ikke ensbetydende med tog som går i samme hastighet.

Krever trykkabin

NSBs intercitytog, Stadler Flirt, er på sett og vis allerede oppgradert. De er de eneste flirttogene i verden som er i stand til å kjøre i 200 kilometer i timen. Alle andre flirttog har en topphastighet på 160 kilometer i timen eller lavere.

Der andre flirttog er utstyrt med to motorboggier, har NSBs flirttog tre motorboggier med akselanordningen Bo’2’2’Bo’+2’2’Bo’ og innstallert motoreffekt på 4,5 MW.

NSBs Flirt-tog regnes for å ha meget gode fartsressurser, både akselerasjon og retardasjon.

Å oppgradere togene til å kunne kjøre i 250 km/t er mulig, men vil være en svært omfattende jobb som handler om mer enn å bare dreve dem om, legges det fram for TU.

Det som blant annet trekkes fram er at taket må tettes, der det i dag er åpent ned til komponentene, og ikke minst at det må bygges trykkabin.

Prosjektet med å øke topphastigheten med 50 kilometer i timen vil i praksis være på linje med å designe et helt nytt tog, hevder kildene overfor TU.

Les også: Så mye er reisetiden din verdt

Minst 30 år

Flirt-togene til NSB har en beregnet levetid på minst 30 år. Men det er planlagt en midtlivsoppdatering underveis.

– Når vi snakker om 250 km/t, snakker vi om høyhastighetsklassifiserte tog. Hva det vil koste å eventuelt oppgradere Flirt til høyere hastighet og om dette i det hele tatt er lønnsomt, har vi ingen klar formening om nå, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog.

Han påpeker at kapasiteten på togene må avveies mot nytten av større fartsressurser all den tid stoppmønstrene også gir føringer for intercitytrafikken.

– Men også Flirt-togene og deres passasjerer vil ha glede av jernbaner som er dimensjonert for 250 km/t selv om de kjører i 200 km/t, på grunn av mindre krengning og slike ting, påpeker Lundeby.

Han antyder at det er mest sannsynlig at det er neste generasjon av togene som i dag går mellom Bergen og Oslo og Trondheim og Oslo som blir de første i NSB-stallen som er kapable for 250 km/t. Det vil si erstatterne for dagens El 18 og Type 73.

Les også: – Det vil ta 40 år å få jernbanen opp på akseptabel standard

Hver tredje uke

NSB har bestilt 66 Flirt-sett, og har fortsatt opsjon på ytterligere 84 tog.

Så langt er 31 togsett levert. 23 Type 74-sett i regiontogkonfigurasjon og 8 Type 75-sett i lokaltogkonfigurasjon.

To-tre nye sett er ventet satt i trafikk rett over påske, og fram til våren 2015 skal NSB motta et togsett hver tredje uke.

– Stadler har levert veldig bra og er en god og løsningsorientert partner, sier Lundeby.

NSB bestilte opprinnelig 50 Flirt-sett på sensommeren 2008.

Introduksjonen av togtypen ble forsinket da et testtog sporet av ved Nykirke i Vestfold i februar i fjor.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) konkluderte tidligere i år med at ulykken skyldtes for høy hastighet på strekningen.

Les også:

Skal bygge fjellheis rett fra togstasjonen

NSB bytter ut trange seter på nye tog

Derfor lammes togtrafikken av småfeil