ENERGI

Ikke døm hele Ife etter juks med data om atomkraft

Effektiviteten kan ha gått på bekostning av kvaliteten, kommenterer redaktør Tormod Haugstad.

Atomreaktoren i Halden ble stengt for godt i 2018 etter at en sikkerhetsventil ikke lot seg lukke slik at det var fare for lekkasjer av radioaktivt tungtvann. Nå er tidligere ansatte mistenkt for å ha jukset med tester av brensel og materialer for andre kjernekraftverk.
Atomreaktoren i Halden ble stengt for godt i 2018 etter at en sikkerhetsventil ikke lot seg lukke slik at det var fare for lekkasjer av radioaktivt tungtvann. Nå er tidligere ansatte mistenkt for å ha jukset med tester av brensel og materialer for andre kjernekraftverk. Snare, Knut
29. mai 2020 - 12:45

Institutt for energiteknikk (Ife) har bestemt seg for å sende granskingsrapporten fra Kvamme Associates til Økokrim, etter at den avdekket misligheter med tester gjennomført i atomreaktoren i Halden i årene 1990-2005.

Måledata og prosedyrer for å teste brensel og materialer er blitt endret i strid med Ifes krav og kundenes spesifikasjoner. 

Granskingen konkluderte med at mislighetene er forsøkt skjult på en avansert måte. Takket være ansatte som turte å varsle ledelsen om jukset, ble det avslørt. 

Ansatt for å rydde opp

Nils Morten Huseby var neppe klar over hva han gikk til da han startet i jobben som direktør ved Ife for fire år siden. Han ble ansatt for å rydde opp i økonomien og utrede sikkerheten ved drift av atomreaktorene. Men ingen av de over 500 ansatte – verken på Kjeller eller i Halden – var forberedt på at begge reaktorene ville bli stengt for godt så raskt 

Nå har instituttet vært gjennom fire år med kostnadskutt, permitteringer, oppsigelser og omstillingDet nukleære forskningsmiljøet som ble bygget opp rundt forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden i løpet av 60 år, er svært anerkjent internasjonalt. Reaktoren på Kjeller har spilt en helt sentral rolle for veldig mye grunnforskning innen fysikk, materialer og radioaktive isotoper til bruk i kreftmedisiner.  

Mens forskningen på Kjeller har bidratt til ny teknologi som har gitt norsk industri flere hundre milliarder i inntekter, har forskningen ved reaktoren i Halden i hovedsak vært finansiert av 20 kjernekraft-nasjoner i regi av OECD, også kalt Haldenprosjektet. 

Ledende på sikkerhetsteknologi

Halden har hatt en ledende posisjon for utvikling av sikkerhetsteknologi. Halden-reaktoren og spesielt forskerne som har utviklet MMO-avdelingen(menneske, maskin og organisasjon) har bidratt til kvalitetssikring av brensel- og materialteknologi og teknologi til kontrollrom i en rekke kjernekraftverk.

For 11 år siden fikk jeg selv delta da en delegasjon fra Halden-reaktoren besøkte Russlands kjernekraftverk på Kola-halvøya. Formålet var en evaluering av deres bidrag til oppgradering av sikkerheten. Konklusjonen var at kontrollromteknologien hadde bidratt til bedre sikkerhet.

Dette endret seg 11. mars 2011. Da eksploderte kjernekraftverket Fukushima som følge av en tsunami. Japan og Tyskland bestemte seg for å avvikle kjernekraftproduksjonen og Ife i Halden fikk færre kunder. 

Det er viktig å understreke at granskingen ikke har konkludert med uregelmessigheter ved Haldenprosjektet, men andre kommersielle kundeprosjekter. 

Tibber ilegges et gebyr på 8 millioner kroner av Reguleringsmyndigheten for energi, etter å ha brukt for høy pris når de har forskuddsfakturert sine kunder. Her ved Tibber-sjef Edgeir Aksnes .
Les også

Tibber får rekordgebyr

Politianmeldt 

I 2013 ble Ife politianmeldt av Bellona og Utenriksdepartementet for brudd på loven om eksportkontroll. Bakgrunnen var Ifes tester av brensel for utvikling av Brasils nye atomdrevne ubåter. 

Selv om statsadvokaten henla saken, kom det fram at Ife hadde forsømt seg mot lovverket siden reaktoren ble startet i 1958. Ife måtte innrømme at de også hadde samarbeidsavtaler med selskaper i Russland, USA, Argentina og Frankrike uten at disse var forelagt UD.  

Foreløpig må det understrekes at ingen bevis er offentliggjort. Økokrimsjef Hedvig Moe sier til Teknisk Ukeblad at forholdene som er anmeldt ligger langt tilbake i tid og at det ikke er tatt stilling til om politiet skal etterforske mistanken om bevisst manipulasjon av testresultater. 

Direktoratet for strålevern og atomberedskap har antydet at et motiv kan være økonomisk vinning. I så fall må det være vinning for å tilfredsstille kunden og dermed rydde plass i atomreaktoren til nye kunder fremfor å kjøre en ny test. Slike oppsett er svært avanserte og selve testen kan gå over en lengre periode. Effektiviteten kan ha gått på bekostning av kvaliteten.

Organisasjonskultur

Granskingsrapporten slår fast at jukset kan ha sammenheng med organisering og bedriftskultur. Noen markante ledere i Halden har i perioder ikke vært lett å styre for den administrative ledelsen på Kjeller. Underskuddene i Halden har for eksempel ikke alltid vært kommunisert grundig før årsoppgjøret og blitt en stadig økende belastning for administrasjonen på Kjeller.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

PST-etterforskningen av Ife i 2013-2016 kom som følge av svak ledelse og kontroll på et miljø som tok seg til rette i Halden. En slik ukultur kan også ligge bak jukset med sikkerhetsdata. 

For Nils Morten Huseby og Norsk Nukleær Dekommisjonering som skal jobbe med å sikre avfall og fjerne reaktorene de neste 20 årene, er det viktig å ta vare på den nukleære kompetansen.

Så får politiet finne ut om det er en eller flere forskere som har brutt loven.  

CCB Energipark har planert ut byggetomt til fremtidige anlegg som kan produsere betydelige større volumer av hydrogen. ZEGs anlegg, med kapasitet på 25 tonn trykksatt hydrogen per døgn, er under vurdering.
Les også

Her lages rent hydrogen fra norsk naturgass

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.