I fire år har de forsket på hvordan man kan effektivisere veiplanlegging. Nå er svaret klart

Kan spare samfunnet for store kostnader.

I fire år har de forsket på hvordan man kan effektivisere veiplanlegging. Nå er svaret klart
Ved å samle alle beslutningstakere i ett rom kan man spare mye tid på planlegging og prosjektering av store prosjekter. Foto: Mari Gisvold Solberg

På fire store skjermer vises ulike modeller og grunndata av det samme veiprosjektet. Prosjektleder Otto Erster Bergesen peker og forklarer. De andre i rommet diskuterer og kommer med faglige innspill. Alle i rommet har samme mål: de skal få fattet beslutningene der og da.