Northguider

I bitende Svalbard-kulde har de tømt fisketråleren for 332.000 liter diesel 

Bergingsmannskaper klarte i løpet av helgen å tømme drivstofftankene til tråleren Northguider, som forliste i romjula.

320.000 liter diesel er fraktet vekk fra tråleren Northguider i ICB-tanker om bord i lettbåter. Hver tank er fylt med rundt 800 liter og tatt over i KV Svalbard.
320.000 liter diesel er fraktet vekk fra tråleren Northguider i ICB-tanker om bord i lettbåter. Hver tank er fylt med rundt 800 liter og tatt over i KV Svalbard. (Foto: Kystverket)

Bergingsmannskaper klarte i løpet av helgen å tømme drivstofftankene til tråleren Northguider, som forliste i romjula.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I stummende mørke, bitende kulde og vanskelige forhold er 332.000 liter diesel fordelt på 14 tanker pumpet opp og over i 1.000-liters ICB-tanker plassert i to Polarcirkel lettbåter.  

Tråleren Northguider ligger på grunn med 17 grader slagside på nordsiden av Svalbard. Det er liten fare for at den skal forsvinne ut på dypere vann og synke. Foto: Erstad, Sunniva Ullavik

Tankene er ikke fylt helt opp for å unngå skvalping. Det benyttes slanger med tetteventil i begge ender for at ikke noe diesel skal søles. To lettbåter har gått i skytteltrafikk til KV Svalbard for tømming.

Olje og plast

Det møysommelige nødlossearbeidet ble avsluttet søndag. Da gjensto det å tømme noe motorolje, hydraulikkolje fra trålvinsjer og fjerning av selve trålen.

Alt løsøre som kan forurense, deriblant plast, elektronikk, vaskemidler og brannslukningsapparater blir også flyttet over til KV Svalbard.

Paller, treverk og liknende blir lagt inn i fryserom for å forhindre at det kan drive rundt på sjøen, opplyser Kystverket.

Ros og skryt

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket er strålende fornøyd med innsatsen fra alle parter.

320.000 liter diesel er fraktet vekk fra tråleren Northguider i ICB-tanker om bord i lettbåter. Hver tank er fylt med ca. 800 liter og tatt over i KV Svalbard.
320.000 liter diesel er fraktet vekk fra tråleren Northguider i ICB-tanker om bord i lettbåter. Hver tank er fylt med rundt 800 liter og tatt over i KV Svalbard. Foto: Kystverket/Kystvakta

– Det har vært krevende forhold i mørke og kulde langt nord på Svalbard. Det har vært et imponerende bidrag fra mannskapet på KV Svalbard, rederi, bergingsselskapet Ardent, Sysselmannen og våre enge folk og båtfører fra Hurtigruten, sier Ly.

Kystverket regner med at arbeidet med å sikre at Northguider ikke lenger skal være en akutt miljøtrussel, vil avsluttes i løpet av tirsdag.

– Deretter er det om å gjøre å få fjernet tråleren så fort som mulig, sier Ly.

Uvisst om flyteevne

Det arbeidet kan imidlertid ta lengre tid.

Rederiet Opilio har engasjert Ardent Global til bergingsarbeidet. De har egen ekspert som vurderer hva som må til av reparasjon og beregne flyteevne og stabilitet.

Kystverket ønsker at tråleren fjernes så fort som mulig, men ser at det kan bli vår og sømmer før det blir mulig.

– Rederiet skal lage en plan og forelegge oss, sier Ly.

Rederiet har foreløpig ikke svart på TUs spørsmål om når bergingen kan begynne.

I forrige uke opplyste Sigve Drønen i Opilio at skadeomfang og behov for reparasjon før fartøyet blir flyttet, ikke var fullstendig kartlagt.

I forrige uke begynte arbeidet med  å tømme Northguider for løse gjenstander, maling, olje og annet som kan skade miljøet.
I forrige uke begynte arbeidet med å tømme Northguider for løse gjenstander, maling, olje og annet som kan skade miljøet. Foto: Kystverket

Evaluering

Kystverket vil nå gå igjennom hele operasjonen sammen med Kystvakten og  Sysselmannen på Svalbard og se på eventuelle nye behov.

– Generelt ser vi en økende aktivitet i nordområdene, både fiskeri og turisme. Vi skal evaluere hendelsen og se om det er nødvendig å gjøre nye tiltak, sier Ly.

Kystverket har allerede oljevernutstyr beregnet på is og arktiske forhold lagret i Longyearbyen og Ny Ålesund. En del av utstyret er lagret i containere utendørs.

Bredskapsfartøy

– Det er satt i gang tiltak for å få innendørs lagring. Vi må også vurdere om det er nok utstyr, sier Ly.

Han viser også til debatten om Sysselmannens fartøy Polarsyssel.

– Det er ikke optimalt at beredskapsfartøyet ikke er til stede på Svalbard hele året, sier Ly.

Kystverket har ikke eget fartøy i nordområdene og er derfor avhengig av å rekvirere Kystvakta eller andre ressurser.

Kystvakta og Kystverket tok seg om bord i Northguider i forrige uke. Foto: Kystverket

Dramatisk redning

Northguider grunnstøtte 28. desember under reketråling. Mannskapet på 14 ble reddet med to helikoptere i en dramatisk aksjon som strakk seg over to timer. Da siste ble heist om bord, hadde helikopterne knapt med drivstoff.

TU skrev i desember at beredskapen rundt Svalbard ikke er beregnet på store fartøy. Situasjonen kunne blitt mer dramatisk dersom det var et fartøy med enda større mannskap.

Til NRK sier mannskapet at det to 1,5 timer fra nødsignalet ble sendt klokka 13.22 til det første  helikopteret kom og begynte å heise opp folk fra havaristen. Da var det bekmørkt og minus 20 grader og mye vind.

 

 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå